Yakın Temas

MESAJ

Sevgili Dostlarımız,

Alttaki mesaj internet aracılığıyla tüm dünyada bir çok kaynağa ulaştı ve hiç birinde yazarına ilişkin bir tanımlama yok. Dünya dışından olduğu söyleniyor ama kim ve nasıl aldı bilinmemekte. İster dikte edilmiş, ister kanal olarak alınmış veya dünya insanı tarafından yaratılmış olsun, özünde bu mesaj bize “doğru” geliyor. Aslında tamamı ortak seçimle ilgili. Biz galaktik vatandaşlığı mı seçeceğiz; yoksa korku, yadsıma ve güvensizlik ile giderek tükenen bir nesil olmayı mı? Seçimse tamamen bize ait.

“DÜNYAYI SADECE SEVGİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİŞTİRİR!”
“GÖRÜNMEMİZİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNE KARAR VERİN!”

Bu mesajı size kimin yazdığının önemi yoktur ve zihninizde anonim olarak kalmalıdır. Önemli olan bu mesaja ilişkin ne yapacağınızdır! Her biriniz kendi özgür iradenizi kullanarak mutlu olmayı istersiniz. Özgür iradeniz sizin kendi gücünüz çerçevesindeki bilginize, mutluluğunuzda alıp verdiğiniz sevgiye bağlıdır. Gelişimin bu evresinde tüm bilinçli ırklar gibi sizler de kendi gezegeninizde kendinizi izole olmuş hissediyor ve bu durumun etkisiyle kendi kaderinize mutlak gözüyle bakıyorsunuz. Ama yine de küçük bir azınlığın farkında olduğu büyük bir değişimin eşiğindesiniz. Kendi seçiminizin dışında sizin geleceğinizi değiştirmek bizim sorumluluğumuzda değildir.
Bu mesajı dünya çapında bir referandum olarak alın. Ve yanıtınızı da bir oylama olarak düşünün. Biz kimiz? İnsanlığın binlerce yıldır tanık olduğu açıklanamayan göksel olaylarla ilgili ne bilim adamlarınız ne de dini liderleriniz ortak bir fikir oluşturabilmiş değiller. İnançlar ne denli saygı duyulur olsa da, doğruyu ve gerçeği bilmek için bu inanç filtrelerinin dışına çıkılması gerekir. Artan sayıdaki bilinmeyen araştırmacılarınız yeni bilginin yollarını keşfediyor ve realiteye çok yaklaşıyorlar. Bugün uygarlığınız içinde bir okyanus kadar büyük bilginin içinden özellikle sizi daha az üzecek kısmının çok küçük bir parçası ortaya dökülmüştür. Özellikle son elli yılda tarihinizde saçma veya inanılmaz görünen olaylar daha sıklıkla olasılık ve farkındalık alanınlarına girmiştir. Geleceğin daha da sürprizlerle dolu olduğunu bilin.

En iyiyi olduğu kadar en kötüyü de keşfedeceksiniz. Galaksideki milyarlarcası gibi bizler de “dünya-dışılar” olarak adlandırılan ve gerçekliğimizin fark edilmesi zor bilinçli varlıklarız. Sizinle bizim aramızda önemli bir fark olmadığı gibi iki taraf da evrimleşmenin belirli aşamalarını deneyimlemekteyiz. Herhangi organize bir yapının hiyerarşisi bizim iç ilişkilerimiz için de geçerlidir. Bir çok ırkların bilgeliği üzerine kurulmuş kendi hiyerarşimizin onayıyla sizinle iletişime geçmekteyiz. Bir çoğunuz gibi biz de Yüce Varlığı arama yolundayız. Bu nedenle bizler tanrılar değiliz, ya da daha az tanrı değiliz, ancak Kozmik Kardeşlik’te sizlerle hemen hemen eşit yerlerdeyiz. Fiziksel olarak bir biçimde sizden farklı olmamıza karşın, çoğumuz insanımsı görünümlüyüz.

Bizim var olduğumuz bir gerçek, ama henüz çoğunluğunuzun algılamadığı bir durum bu. Bizi anlamayı başaramadınız çünkü, bizim, çoğu zaman sizin duyularınız ve ölçümleriniz içinde görünmemiz olası değildi. İşte tarihinizdeki bu boşluğu bu anda doldurmaya niyet ediyoruz. Biz ortak bir karar almış bulunuyoruz, ama bu yeterli değil ve sizinkine de gereksinimimiz var. Bu mesajla sizler karar-alıcılar haline geleceksiniz! Biz neden görünür değiliz? Evrimin belirli aşamalarında kozmik “insanlık” bilimin yeni biçimlerini keşfederek, maddenin kolay anlaşılırlığının ötesine geçti. Yapılandırılmış demateryalizasyon ve materyalizasyon onların parçasıdır. İşte insanlığın birkaç laboratuvarda ulaştığı budur. “dünya-dışı” varlıklarla kurdukları yakın işbirliği ile tehlikeli uzlaşma, kimi temsilcileriniz tarafından sizden özellikle saklı tutulmuştur.
Havaya ya da uzaya ait objeler veya olağanüstülük diye tanımladığınız durumlar sizin bilimsel topluluğunuz tarafından anlaşılmış durumdadır. Sizin UFO’lar olarak adlandırdıklarınız aslında çok boyutlu yetenekleri olan uzay gemileridir. Bir çok insan bu tür gemilerle, görerek, işiterek, dokunarak veya medyumik bağlantılar kurdular. kimileri gizil güçler etkisinde bırakılarak sizi “yönetir” duruma getirildi. Sizin bu gemileri nadiren ya da kısa sürelerde görüyor olmanızın nedeni onların demateryalize olma özelliklerindendir. Siz gözünüzle görmediğinizin var olduğuna da inanmazsınız, bunu anlayışla karşılıyoruz. Gözlemlerin çoğu bağımsız bireyler tarafından yapılmıştı, ruhlarına ulaştı ama organize sistemi değiştirmedi. İnsanlığın oligarşisinde negatif çok boyutlu varlıkların rolü oldu, kendi güçlerinin tatbikatını yaptılar, kendi varlıklarını orada tutmak ve bilinmeyeni zapt etmek için sağduyu motive ettiler. Bizim için sağduyu, insanın özgür iradesine saygılı olmak ve böylece onların kendi meselelerinde kendilerine ait teknik, ruhsal olgunluğa erişebilmelerine izin vermek demektir.

İnsanlığın Galaktik uygarlıklar ailesine dahil olması çok önemlidir ve dört gözle beklenmektedir. Bizler gün ışığında geniş bir kitle halinde size görünür hale gelir ve sizin bu birliğe katılmanız için size yardım edebiliriz. Bugüne dek bunu yapmadık, çünkü içinizden çok azı bunu gerçekten istedi, cehalet vardı, kayıtsızlık veya korku vardı ve durumu haklı çıkaracak aciliyet söz konusu değildi.
Sizler zaman içinde karşılıklı katkılarla zenginleştirilmiş bir çok geleneklerin döllerisiniz. Hedefiniz bu kökleri ortak bir plan altında birleştirmektir. Kültürlerinizin görünüşleri sizleri birbirinizden ayrı tutmuştur, çünkü onu varlığınızda böyle içselleştirdiniz. Artık görünüş sizin için Süptil doğanızın özünden daha önemli hale gelmiştir. Bölgedeki güçler için görünüşe verilen önemin yaygınlığı herhangi bir tehlike karşısında siperler oluşturmaktadır. Ona yine zenginliği ve güzelliğiyle saygılı olmak ama görünüşlerin üstesinden gelmek gerekmektedir.


Bunu anlamak için ulaşabileceğiniz çözümler giderek artmaktadır. Yöntemlerden biri bir başka ırkla bağlantıya geçip gerçekte ne olduğunuzun size yansımasının imgelenmesidir. Nadir durumlar dışında, kendi yetenekleriniz içinde geleceğinize ait bireysel veya toplumsal kararlarınızda biz her zaman dışarda durduk, çok nadir durumlarda çok sayılı zamanlarda çok az katkımız oldu. Sizin derin psikolojik yanınızı kendi bilgimizle motive ettik. Sonuçta biz her gün adım adım özgürlüğün inşa edilmesi, varlığın kendisinin ve çevresinin farkındalığına uyanması, kısıtlamalardan ve uyuşukluktan giderek uzaklaşması kısmına ulaştık. Cesur ve istekli sayısız insan bilinçlerine karşın, uyuşukluklar, büyüyen merkezi gücün yararına yapay olarak oluşturuldu. Ama gelişmiş teknolojilerin büyümesi ve kullanılmasıyla insanlık kendi yazgısının kontrolünü giderek daha çok yitirmektedir. Dünyayı, insanları ve tüm canlıları ilgilendiren yaşam koşullarına ilişkin geri dönüşü olmayan öldürücü sonuçlar yaratılmaktadır. Hayatı yaşanabilir kılan olağanüstü yeteneklerinizi yavaş, ama kesin bir biçimde yitiriyorsunuz.

 

Bu gibi teknolojiler sizin zihniniz kadar bedeninizi de etkilemek için vardır. Böyle planlar yoldadır. Olası efendilerinizle karanlık niyettekilerin birlikteliklerine karşın, bu durum yine de kendi yaratıcı gücünüzü içinizde tuttuğunuzda değişip dönüşebilir. İşte bizim görünmez durmamızın nedeni budur. Her ne olacaksa artık o kırılma noktasına gelmiş durumdadır.


Fetihler hemen her zaman diğerlerine zarar vermek için yapılmıştır. Şimdi dünya herkesin birbirini tanıdığı ancak hala çatışmaların ve her türlü korkunun ısrarlı süre ve yoğunlukta yaşandığı bir köy haline dönmüştür. Çocuklarınızın eğitimi ve yaşam koşullarınız kadar sayısız hayvanın, bitkinin yaşam koşulları da sizin politik, finansal, askeri ve dini temsilcileriniz gibi az sayıdaki kişinin elinin altında tutulmaktadır. Oysa bağımsız bireyler olarak insanlar, yazık ki üzerinde ciddiyetle çalışamadıkları bir çok potansiyel yetenekleri de barındırırlar.

 

Gelişmenin harikulade olanakları boyun eğdirici ve yıkıcı tehditlere yakın durmaktadır. Bu tehlikeler ve fırsatlar şimdi var. Her ne kadar siz sadece size gösterileni algılasanız da, uzun-dönemli ortak projeyi başlatmak yerine doğal kaynakların sonunun getirilmesi programlanmış durumdadır. Kaynaklarınızın kıtlığı ve onların haksız dağıtımı, kaynaklarınızdan yararlanma bedeli gün be gün yükselecektir. Kentleriniz ve kırsal kesimlerinizin tam ortasında büyük çapta kardeş kardeşi öldürür durumlar yaşanacaktır malesef. Nefret ve kin daha çok büyüyor ve aynı şekilde “Sevgi” de öyle. Sizi çözümler bulmada kendinizden emin kılan budur. Ancak kritik kütle yetersizdir ve çok usta yöntemle baltalama işi düzenlenmiş durumdadır. Geçmiş alışkanlıkların ve eğitimin şekillendirdiği insan davranışları içinde var olan bir çeşit uyuşuk bakış açısı sizi çıkmaz sokağa götürmekte.
Barışın getirilmesi ve halklarınızın yeniden yapılanması kendi dışınızdaki uygarlıklarla uyum için atılacak ilk adım olmalıdır. Bugünkü kararlarınız, tarihinizin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemlidir ve sizin yarın yaşamda kalmanızı anlamlı biçimde etkileyecektir. Bu kör koşuyu durduracak ortak ve birleştirici farkındalık nereden gelecektir? Belki de artık insanlık ailesiyle yüz yüze gelip onları tartmakta olan bu tehdit karşısında daha büyük bir etkileşim içinde olmanın zamanı gelmiştir. Yükselen büyük dalga ulaştığı yerden artık ortaya çıkmak üzeredir ve kendi içinde çok olumlu ve çok olumsuz ifadeleri barındırmaktadır.
Bir başka uygarlıkla kozmik kontrat yapmanın iki yolu vardır: temsilciler kanalıyla veya ayırım gözetmeksizin doğrudan bağımsız bireylerle. Birinci yol çıkarların savaşını, ikinci yol farkındalık getirir. Birinci yol, insanlığı kölelikte tutarak motive olan bir gurup yarışçı tarafından seçilmiştir ve bu nedenle de Dünya kaynaklarının kontrolünü, gen havuzunu ve insanın duygusal enerjisini elinde tutar.
İkinci yol, hizmet Ruhu nedeniyle ortaklık oluşturmuş yarış gurubu tarafından seçilmiştir. Biz, bizim tarafımızda, tarafsız nedeni onayladık ve kendimizi birkaç yıl önce insan gücünü temsil eden kişilere tanıttık, onlar bizim kendilerine uzanmış elimizi kendi stratejik görüşleriyle bağdaşmayacağı bahanesiyle reddettiler. İşte bu nedenle bugün temsilcilerin araya girmesi olmadan bireylerin kendi seçimlerini yapma zamanıdır.
Negatif varlıklar, bölme yöntemiyle görünenin arkasından yönetimlerini her türlü bedeli ödemeye hazır sürdürmektedirler, çünkü saltanatları söz konusudur! Aynı zamanda sizi yönetenleri de bölüyorlar. Güçlerini, içinizde yarattıkları güvensizlik ve korku yeteneklerinden alıyorlar. Bu, sizin kozmik doğanızı hatırı sayılır biçimde zedelemektedir. Eğer bu kişilerin yönlendirmeleri ve öğretileri kendi en üst noktasına ulaşmamış ve önümüzdeki birkaç yıl içinde sapkınlıkları ve öldürücü planları hayata geçecek duruma gelmiyor olsaydı bu mesajın da önemi olmayacaktı.
Onların belirledikleri sürecin sonu yakındır ve insanlık yakın dönemde büyük acılar çekecektir. Özgür iradenizin paha biçilmez değerinin farkında olun, size bir alternatif sunuyoruz. Size daha sağlıklı görünen bir evren ve yaşam, yapıcı etkileşim, dürüst ve kardeşçe ilişkiler, teknik bilgi, acının kökünü kurutmak, bağımsız güçlerin denetlenmiş çalışması, enerjinin yeni şekillerine ulaşabilmeniz ve sonuç olarak da bilinci daha iyi kavramanız gibi olanaklar sağlayabiliriz. Sizin ortak ve bireysel korkularınızı aşmanızı sağlayamaz, sizin seçmediğiniz yasaları sizin için oluşturamayız. Birey olarak ve ortak çaba göstererek kendi istediğiniz dünyayı yaratmak ve ruhun yeni göklerinin serüvenlerini yaşamak için kendiniz çalışmalısınız.

Böyle bir temasa geçmeye karar verirseniz, evrenin bu bölgesinde kardeşlik dengesinin koruyucusu olmanın büyük sevincini yaşayacağız. Karşılıklı ve verimli diplomatik alışverişler yanında kendi yeteneğinizi birleştirmenizin coşkusunu, başarınızın yoğun sevincini ve mutluluğunu duyacağız. Sevinç duymak evrende kutsal olarak tanımlanır. Peki size hangi soruyu soruyoruz? “BİZİM ORTAYA ÇIKMAMIZI İSTER MİSİNİZ?” Bu soruyu nasıl yanıtlarsınız? Ruhun gerçeği, telepatik yolla okunabilir.
Kendinize sadece bu soruyu açık biçimde sorup yine kendi seçiminize göre ister birey, ister gurup olarak yanıtınızı yine açık ve net olarak vermeniz gerekir. SORUYU SORMANIZIN AKABİNDE EVET veya HAYIR derken bir kentin merkezinde ya da bir çölün ortasında olmanız yanıtınızın değerini etkilemez! Sadece kendinizle konuşur gibi ama mesajı düşünerek bunu yapabilirsiniz.
Sadece birkaç kelime içeren bu evrensel soru kendi bağlamına konulduğunda güçlü bir anlam ifade eder. Bunu yaparken duraksayıp tereddüt etmeyin. İşte bu nedenle de sakin bir biçimde ve tüm vicdanınızı katarak üzerinde düşünmelisiniz. Yanıtınızın soruyla mükemmel biçimde birleşip bütünleşmesi için mesajı bir kez daha okuduktan sonra yanıtı vermeniz önerilir. Bunun için acele etmeyin. Nefes alın ve tüm özgür irade gücünüzün sizi sarmasına izin verin. Kim ve ne olduğunuzun onurunu duyun!
Sizi güçsüzleştiren sorunları birkaç dakika için unutun ki kendiniz olabilin. Ortaya çıkan gücü hissedin. Siz kendi denetiminizdesiniz. Tek bir düşünce, tek bir yanıt sizin yakın geleceğinizi öyle ya da böyle muazzam biçimde değiştirebilir. Kendi iç sesinize sorarak bizim sizin maddi alanınızda görünmemize ilişkin aldığınız bireysel ve bağımsız kararınıza bağlı olarak sizin maddi planınızda açık gün ışığında görünmemiz bizim için çok değerli ve gereklidir. Yürekten ve kendi isteğinizle yaptığınız içten dileğiniz, her zaman gönderdiğiniz kişilerce algılanır.
İnsanlığın doğuşunu Kardeşlikle kolaylaştırabilirsiniz. Sizin düşünürlerinizden biri bir keresinde şöyle demişti: “bana bir el verin-tutun ve ben Dünya’yı kaldırayım”. Bu mesaj yaygınlaştırıldığında el-tutmanın gücünü kazanacak, biz ışık-yılları uzunluğundaki maniveladakiler ve siz Dünya’yı kaldıracak ustalar… bizim ortaya çıkmamız önemlidir. Olumlu kararın sonuçları ne olabilir? Bizim için, olumlu ortak kararın sonucu gökyüzünüzde ve Dünya üzerinde bir çok gemimizin materyalize olmasıdır. Sizin için, böyle bir durumun emin olduğunuz şeylerden süratle vazgeçmenizi doğrudan etkileyecek olmasıdır. Basit, şüpheleri ortadan kaldıran görsel iletişim geleceğinize çok büyük ölçüde yansıyacak, daha çok bilgi, sonsuza dek değişmiş olacaktır.
Toplumunuzdaki kurumlar her alanda tamamen ve köklü değişimlere uğrayacaklar ve güç bireyselleşecektir çünkü bizim de yaşamakta olduğumuzu göreceksiniz. Kendi değerlerinizi somut bir biçimde değiştireceksiniz. Bizim gösterdiğimiz “bilinmeyen” karşısında insanlık tekil aileyi oluşturacaktır ki bizim için işin en önemli kısmı budur. Tehlike yavaşça eriyip evlerinizi terk edecek, çünkü siz dolaylı olarak istenmeyenin yani bizim “üçüncü parti” diye adlandırdıklarımızın karşısında bir güç oluşturacaksınız. Şimdiki durumda aç olan gülümseyemez, korku dolu olan bize hoşgeldiniz diyemez. Biz erkeklerin, kadınların ve çocukların içlerinde taşıdıkları ışığa karşın kendi bedenlerinde ve yüreklerinde yine de bu denli yoksunluk içinde olmalarından büyük üzüntü duyuyoruz. Bu ışık sizin geleceğiniz olabilir. İlişkimiz gelişmeye açıktır.
Durum her ne olursa olsun, siz kendi yüreğiniz ve ruhunuzun bilirkişisisiniz! Seçiminiz ne olursa olsun, saygıdeğerdir ve saygı görecektir. Kararınız ne olursa olsun onu ortaya koymalısınız. Siz kendi iç sesinize ve sezgilerinize sormalısınız. İşte asıl olan budur! Binlerce yıl sonra, bir gün, bu seçim kaçınılmaz olacaktı: iki bilinmeyenden birini seçmek.
Bu mesajı geniş kitlelere yayın. Bu sizin geleceğinizi ve milenyumlar ölçeğinde geri dönüşü olmayan tarihsel gidişi etkileyecektir. Aksi halde bir çok yıl, hiç değilse bir nesil sonraki bir zamana yeni bir fırsat olarak ertelenecektir, eğer hayatta kalırsa tabii. Seçmemek diğer kişilerin seçimi içindedir. Diğerlerini bilgilendirmemek, haberdar etmemek birinin beklentisine zıt bir sonucun ortaya çıkması riskini getirecektir. Kayıtsız kalmak birinin özgür iradesinden vaz geçmesidir. Hepsi sizin geleceğiniz için.
Evrende bireysel her bir istek önemsenir. Siz hala kendi yazgınızın mimarısınız…
BİZİM ORTAYA ÇIKMAMIZI İSTER MİSİNİZ? ….

176 Comments

176 Comments

 1. anne verda dürin namayana özdağlar-tatlıdil

  04 Aralık 2012 at 15:39

  Bu bilginin gelişi ve içeriğinin izahı ile ben bütün kalbimle ONLARIN ORTAYA ÇIKMASINI İSTERİM; BÖYLELİKLE ŞU ANDA İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ TÜM NEGATİFLİKLER YOK OLSUN VE ERDEMLİ BİR VARLIK OLARAK YAŞAMDAN HERKES NEŞE ALSIN. JAI SHRI MATAJI

 2. murat

  05 Aralık 2012 at 08:44

  BEN TUM BILINCIM VE VARLIGIMLA ORTAYA CIKMANIZI ISTEDIGIMI BELIRTMEK ISTEIM..VE KUSKUSUZ OLARAK EVET DERIM….

 3. mustafa

  05 Aralık 2012 at 12:52

  TÜM BENLİĞİMLE BU DİĞER DÜNYA DIŞI YASAM FORMLARINI SADECE TANIŞMAK GÖRMEK YANİ NASIL DESEM ONLARLA KONUŞUP DİYALOG ETMEK İSTİYORUM HEM BU BENİM YILLARDIR VAZGECİLMEYEN HAYALİM VE ARTIK GERCEKLESSİN İSTİYORUM… LÜTFEN ARTIK ORTAYA CIKIN…

 4. AYTUNGA

  06 Aralık 2012 at 13:47

  İletişim kurmak için bu yüzyılın uygun olduğunu düşünüyorum.

 5. AYTUNGA

  06 Aralık 2012 at 13:49

  İletişim için uygun bir zaman dilimindeyiz.

 6. mehmet Gül

  06 Aralık 2012 at 14:58

  Ben üçüncü gözden bir aydır uzay aracı görüntüleri almaya başladım bile. Yakında iletişime geçeceğime eminim uzaylı dediğimiz kardeşlerimizle. İnşallah bu gelişmeler dünyamız ve dünya insanlığı olarak iyi olacak…

 7. mahmut güçlü

  07 Aralık 2012 at 17:55

  Hayırlısı diyelim

 8. Mehmet Maraş

  07 Aralık 2012 at 18:37

  Mutlaka uzaylıların dünyaya akacağına inanıyorum

 9. emre

  08 Aralık 2012 at 03:01

  bireysel olarak tabiiki sahsımla iletişim kurulmasını isterim fakat genel olarak gezegenın dört bir köşesinde yaşayan insanlar bakımından ‘ortaya çıkmamızı istermisiniz?’ sorusunu sormak için henuz cok erken.

 10. fatih

  08 Aralık 2012 at 12:41

 11. recep aydoğan

  08 Aralık 2012 at 14:22

  bu dünyanın içinde bulunduğu buhranı atlatabilmesi ve bir çıkış yolu bulabilmesi zorunluluk gerektirdiğinden her insanın kendi iç yapısıyla alakalı olarak yeni çağa geçiş için uygun zaman periyodunuiyi bilmek aynı anda hazır olmak bütün olumsuzluklara karşı duyarlı bir nesil yetiştirmek her birimizin temel görevidir.Dileğim uzaylı kardeşlerimizle hemen sezisel veya görsel iletişime geçilmesidir.Çünkü varlık aleminin buna çok ihtiyacı vardır.bu yapılmazsa sonun başlaması an meselesidir:

 12. zeynep yaşar

  09 Aralık 2012 at 00:35

  sizlerin ortaya çıkmanızı yıllardır beklemekteyim.bireysel olarak hizmete varım.geç kalınmış olsa bile gelenlere sevgiyle merhaba diyerek onları kucaklıyorum.

 13. adnan sualp

  09 Aralık 2012 at 11:44

  kaynaklar tükenmeden insanlar acılar çekmeden bir an önce temas kuralım

 14. gizem

  09 Aralık 2012 at 22:17

  Artık temas kurulsun.Çok bile bekledik.Dünya iyi durumda değil.Artık desteğe ihtiyacımız var.Lütfen artık ortaya çıkın lütfenn

 15. fevzi kahraman

  10 Aralık 2012 at 00:28

  EN BÜYÜK ARZUM BİR UZAYLI İLE KARŞILAŞIP ONUNLA KONUŞABİLMEK.

 16. nur

  11 Aralık 2012 at 13:26

  EVET.. TÜM BENLİĞİMLE EVET… BUBU GÖRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYORUM . ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TEK HAYALİM .. BİNLERCE KERE EVET

 17. salim liman

  11 Aralık 2012 at 14:20

  çocukluğum dan beri hep merak edip bu konu hakkında birçok video resim ve araştırma yazıları okudum.bu kadar yaşanılmış olay varken inkar etmek cahillik olur.tüm benliğimle isterdim ortaya çıkmalarını..en azından kendi gözlerimle görmeyi çok istiyorum var olduğunuzu..

 18. nurtunca

  12 Aralık 2012 at 03:18

  iyi hoş da böyle bir mesaj gerçekten geldiyse ve bu bir kandırmacaysa?kandırmaca derken mesajn gelmesi değil,mesajın amacı!ya mesajdakinin aksine bize iyi niyetlerle gemezlerse,amaçları başkaysa.ve ben sanırım mesajda bahsedildiği gibi klasik “dünyalı” mantalitesiyle düşünüyorum,bilinmeyenden ürkmek,ne olacağını kestirememek,aklın kısıtlı kalması..
  ama her halükarda şüphelere rağmen bilmeyi görmeyi anlamayı istiyorum.Evet diyorum.cevabımı aldınızmı??

 19. tülay

  12 Aralık 2012 at 21:00

  ÇOK UZUN ZAMANDIR BUNU BEKLİYORDUM,YÜREKTEN EVET

 20. ilker

  13 Aralık 2012 at 11:22

  İnsanın, haliyle duygularım var. Ve tabi ki bilinmeyenden korkuyorum. Ama korkumu hürce söyleyecek kadarda cesurum. Eyer görünür olmak ve bize yardımcı olmak sa niyetleri gönül kapım her zaman açık. Ama biz insanlar için ilk sok! kolay olmayacak . Unutmayın insan ortama çabuk uyum sağlayan bir varlıktır. Bu yüzden eyer bizi tanıdılar ise ilk önce görünürlüklerini yavaş yavaş artıracaklarına inanıyorum. Ve bize tehdit olmadıklarını bir şekilde anlatmalılar. Daha sonra hediyeler gelir. İnsanları teşvik etmek ve korkularından arındırmak için.Daha sonrada dijital görüntülü iletişim. Komik gelebilir ama bir arkadaşlık sitesi düşünün uzaylı arkadaş bul diye. Bu sırayla giderse ve devlet otoritelerinin savunma refleksleri devreye girmez ise birebir görüşme bir yıl içinde gerçekleşir.
  Sorunun cevabına gelince EVET Tüm kalbimle.
  “Yaratılmışı severim, Yaradandan Ötürü.”
  Saygılarımla

 21. Ertan

  14 Aralık 2012 at 01:24

  Bizim dünyayı kirlettiğimizi söyleyen siriuslu dostlarımız dünyada dostça kardeşçe yaşayamadıgımızı ve bu dünyayı yavaş yavaş yok ettiğimiz söylüyorlarsa ve bizim bu kadar beceriksizce hareket ettiğimizi düşünüyorlarsa ışık hızından binlerce kat hızla hareket eden nesnelere sahip sevgili dostlarımız daha neyi bekliyorlar? Bizim fikirlerimizin irademizin bir anlamı varmı ki? DÜNYAYI KİRLETEN SAVAŞLAR ÇIKARAN VARLIKLARIZ ….HADİ BUYRUN GELİN VE BİR AN ÖNCE SAVAŞLAR DURSUN NE DİYE BEKLİYORSUNUZ? ELİNİZDE GÜÇ VARSA DÜNYADA HERGÜN ÖLEN ÇOCUK KADIN VE MAHSUMLARIN HAKLARI ÜZERİNİZE KALIYOR BUYRUN DÜNYAMIZI YÖNETİNN… TABİİ MESAJ DOGRUYSA PEHHHHHHHH…

 22. Ertan

  14 Aralık 2012 at 01:31

  EVET DÜNYA DIŞI VARLIKLAR VAR BU KESİN… AMA ONLARIN HİÇ BİRİ BİZE MÜDAHALE EDEMEZ … BU KUTSAL KİTABIMIZADA AYKIRI SİZ DÜNYA DIŞI MESAJ ARIYORSANIZ BUYRUN KURAN I KERİM OKUYUN ANLADIGINIZ DİLDE DÜŞÜNEREK VE MAHKEME EDEREK… TABULARINIZI YIKIN…

 23. erdem

  14 Aralık 2012 at 12:54

  ben bütün varlığımla görünmenizi isterim.negatif olaylar çok güçlendi.din savaşları ve ötekileştirme bizi yok etmeden sevgi yolunda birleşmeliyiz.lütfen bizimle olun.iyiliğin ve sevginin gücüyle birleşelim .

 24. erdem

  14 Aralık 2012 at 13:05

  ben oldum olası sezgileri çok güçlü biriyim.hayatımdaki önemli olayları ya rüyamda önceden gördüm ya da güçlü bir şekilde önceden hissettim.arkadaşlar lütfen bu mesajı ciddiye alın ne kadar iyi enerji yayarsak o kadar geleceğimize etkisi oluyor.geleceğimizi biz seçiyoruz.negatif enerji çok baskın durum da ve önü alınamazsa.yok olmanın eşiğindeyiz.biz insanlar artık kendi isteklerimizden çok bütünü düşünmeliyiz top yekün iyilik için çalışmalıyız.vakit çok dar gerçekten.artık saf olanın vakti geldi bizi sevgide birleştirsin.istiyorum elbette yorulduk artık sizi beklemekten çıkın ortaya ve söyleyin ne

 25. Cemo Can

  14 Aralık 2012 at 17:18

  hadi farz edelimki mesaj gercekten bilinmeyen bir yerden gönderildi veya yazdirildi,hadi farz edelimki bu mesaji bu güne kadar yüzbinlerce insan okudu ve görünmenizi istiyoruz dedi ve bunu yürekten arzuladi peki nedir bu kadar naz, Ssyin Baskanin bile bazi proglamlarda ulvi elcilerin birer isik olduklarini acikca söylemesine ve nüfusunun % 90 müslüman olan bir ülkede bune herhangi bir tepkinin gelmemesine bakarsak aslinda biz toplum olarakta sani buna hazir bir havada olmamiza ragmen nedir bu ku kadar naz gelin artik görünün, yanlis anlamayinda görünün diye size yalvaralimmi, mesele bizim ülkenin basbakaninin demokratik acilimina benzedi her güm akan kan oluk oluk oldu bizde aclim hala devam etmekte yani bir dünya inanirki siz varsiniz ama Allah icin elle tutulur bir sey yok, yok bilmem aclim kazaya ugradi pardon yani ufo kazasi, yok bilmem iki kisi alikondu hani abi sonuc nerde gelin artik bak mevlana bile gel dedi ya söz ilk baslarda cekimser olsak bile sizi sevecegiz. biz tecavüzcümüze asik olan inkencecimizi seven bir irkin efradiyiz, sözümüz söz söz namustur bizde SÖZ sizide sevecegiz

 26. furkan

  16 Aralık 2012 at 11:51

  merhaba haktan abi ben furkan sana bir sorum var lütfen cevapla 21 aralıkta neler olucak ay gidicekmi yoksa kalcakmı habertürk kanalından geçen gün seni izledim 21 aralıkla ilgili bilgilerin var ondan sana soruyorum uzman tv de falan hep seni izliyorum uzaylılarla ilgili her neyse 21 aralıkta ne olucak telefonuma da olsun e postayada olsun mesaj yollarmısın

 27. Carl Altan Doyle

  17 Aralık 2012 at 12:00

  Extra-terrestrial bir yaşam olduğu gerçeği daha fazla saklanabilir birşey değil.. Binlerce insan bu boyut varlıklarıyla fiziki temaslarını yıllardır anlatır dururken biz bunları kendimize hep ya psikotik ifadeler/rahatsızlıklar gibi algılatmayı ya da en basit şekliyle gülüp geçmeyi seçtik.. Allah (cc)alemlerin rabbi olduğunu bize söylerken ne demek istiyor acaba hiç düşündük mü? İçinde insandan başka hiçbir canlının olmadığı bomboş alemlerin rabbi mi yani yüce rabbimiz? Derin düşünme ve yüksek bilince erişme çağına hoş geldiniz!

 28. metin

  17 Aralık 2012 at 23:55

  İnsanlığın büyük çoğunluğunun ruhsal yönden gelişmemiş olduğunu düşünüyorum. Mesajın anlamı doğrudur bana göre. İnsanlık kesinlikle daha üst seviye bir uygarlıkla iletişime geçmeli. Doyumsuz hırsını aşmalı, insana insan olduğu için değer vermeli.

 29. zeynep

  18 Aralık 2012 at 21:10

  Haktan bey siz ne cavap verdiniz acaba biz insanlığa gerçekten yardım için mi geliyorlar yoksa kendi gezegenlerinde kısıtlanan enerjiye bizim dünyamızda kavuşmak için bizden onay almaları için mi?.. bizden izin almadan bir şey yapmaları evren yasasına aykırı ben iyi niyetli olmadıklarını düşünüyorum lütfen bana cevap yazın

 30. Elf & Muzzy

  19 Aralık 2012 at 01:16

  ama şüphe işte kemiriyor bir yandan gerçekten varsalar EvET gelsinler bir görüşelim…

 31. ekrem semih bozok

  19 Aralık 2012 at 21:01

  gerçekten soyut varlık larsa gelsinler tanışalım.

 32. kerem

  21 Aralık 2012 at 20:58

  bende sizin düşündüklerinizi isterim.ama onlar bizim gelişmemizi bekledikleri için temas kurmadıklarını düşünüyorum.belki biz onları göremeyeceğiz ama gelecek nesiler bunu görebilir.

 33. kerem

  21 Aralık 2012 at 20:59

  onlar telepati ile konuşuyor olabilir.

 34. kerem

  21 Aralık 2012 at 21:02

  belki tüm dünyada barış olursa bizimle bağlantıya geçebilirler.

 35. Alperen

  22 Aralık 2012 at 02:41

  Dünya dışı yaşam var yada yok bilim ispat ister. Bu kadar yaşanan olay vuku bulmuşsa ispatta gerçekleşmis oluyor aslında .Dinen dersek; bu kadar mükellemiyeti yaratan mevlam başka alem yaratamıyacak mı yaptıklarına ve yapacaklarına sorgu mu olur.deyip bir anımı paylaşmak istiyorum.
  21 Temmun 2012 günü gece 2:00 civarı Erdek yakınlarında bir ıssız koyda arkadaşlarla hem balık tutmaya çalışıyoz hem de gökyüzünü uzun pozlama yöntemiyle fotoğraflamaya çalışıyoruz.Gökyüzü berrak Yıldızlar çok temiz görünüyor bu arada gök taşı yağmuru var onları izleyip duruyoruz.Bir ışık yıldızlar hizasında kaymaya başladı yine bir göktaşı zannettik ama değildi dünyaya doğru ilerlemiyordu yıldızlar hizasında göktaşı hızında ilerliyordu ve arada bir ışığı yanıp sönüyrdu.Uçaktan analayan biri olarak Anticoll dediğimiz yoksek voltajlı çakar sistemi gibi bazen yanıp sönüyor ama bazen uzun hüzmeli yani uzun far yanar gibi yanıp sönuyor bazen normal yanıyordu işık.Uçak olsa bu kadar yüksek irtifada olmazdı hadi oldu göz yanılması dedik ama bu kadar hızlı ilerleyemezdi.Hadi uydudur dedik yer değiştiriyor tahmininde bulunduk .takip etmekte zorlanıyoduk bazen ışığı kesiliyor biraz mesafeden sonra tekrar ışığı yanıyor hep birlikte işte şurda şurda diye arkadaşlarla takipe devam ettik tabi bu mikto saniyelerle gerçekleşiyordu.Sağ omuz hizası üzerinden takip ederken (siz yıldızlara kadar olan açıyı hesap edin artık) birden ışığı yine kesildi ve aniden sol omuz hizası üzerimden çıktı ve aynı düz eksende aynı hızda ve ışığı bazen kesilerek yandığı zamanda aralıklı olarak uzun spot yaparak takibimizden çıktı.Ani yerdeğiştirmesi uydu olma ihtimalinide yitirmişti…hepimiz şaşkınlıkla yorumlarımıza devam ettik ama adı üstünde Unidentified Flying Object (UFO) yani tanımlanamıyan uçan cisim .

 36. alperen

  22 Aralık 2012 at 16:08

  arkadaşlar aranızda bu yazdığıma inanmayan olabilir ama yemin ederim ki doğru söylüyorum sivas ta saat gecenin 01:00 iydi gök yüzünden bana doğru yaklaşan yeşil-kırmızı-buz mavisi gibi bir rengi olan daire şeklinde bir cisim bana yaklaştıkça yaklaştı ben kaçmaya başladım ardından sivas meraküm-yenidoğan mah arasında 15 metre yakınıma geldi {yer:sivas yenidoğan mah. 36. sokak star süper market karşısı} havada sabit durmaya başladı ben öldüğümü sandım arkamdan v şeklinde bir beyaz ışıkla beni taradı ve gitti herkes cama çıkmış o neydi diye birbirlerine soruyordu bir kadın diyorduki o keşif uçağıydı…

 37. leecoste

  23 Aralık 2012 at 23:22

  slmlar herkesi arkadaslar gercekten iletisim kurmak istiyorsanız bunu deneyin derim öncelikle varlıklardan hic korkmadığınıza kendinizi inandırın sizin onlardan korktuğunuzu hissederlerse iletişime gecmiyorlar bunu söyliyim gercekten iletişime hazır olduğunuz zaman yalnız kalın ve iç ses dediğiniz ses ile iletişime gecmeyi deneyin ama hemen pes etmeyin bu aylar yıllar alabilir bi gün mutlaka bir şekilde iletişime gececeklerdir sizlerle ama size bir tavsiye iletişime gectikleri zaman sakın ama sakın kormayın korkuğunuz zaman anında iletişimi sonlandırıyorlar ve uzun bir zaman bir daha sizle ilgilenmiyorlar yaklaşmıyorlar en ufacık bir endişinizde bile hemen vazgeciyorlar çünkü şu andaki amaçları ilk olarak onların bize zarar vermeyeceklerine bizi inandırmaları onun için en ufak bir endişeye izin vermiyorlar gerçekten iletişime gecmek isteyen arkadaslar madde 1 korkudan kurtulmak 2 gerçekten kendimizi hazır hissettiğimiz zaman iletişime gecmek 3 sabır
  bir önerimde aksamları deneyin yatağa 1 saat kadar erken girin ve beyninizden onlarla iletişime geçmek istediğinizi onlara mesajlayın sizleri yakın zamanda duyan birileri olduğunu göreceksiniz

 38. ayşe

  25 Aralık 2012 at 13:26

  gelmeleri sanırım dünyanın şu an ki halinden daha kötü olamaz. bir yavrum var ve hergün dünyanın iyiye gitmesi için dua ediyorum ama ben maalesef çok umutsuzum ruhumun acıdığını hissediyorum. Güzel Allah ım kim bilir daha ne güzel şeyler yaratmıştır buna hiç şüphem yok. Beynimin ne kadarını kullanabildsiğim ve bazı şeyleri algılayamayabileceğim de bir gerçek,içten içe bilinmeyenden çok korkuyorum ama bir o kadar da ısrarla görünmelerini istiyorum.

 39. neco

  25 Aralık 2012 at 23:45

  barış kardeşlik dostluk kavramını unutmuş insanlığa güvenmeyip görünmeden sesizce bizleri izlemeleri cok dogal dşünüyrumda bugun dünyadışı bir varlık bulunsa bilimadamları onu atomlara ayırıp yok ilim adına yokederdi coğu insan bir ufo göreyimde fotosunu cekip ünlü yada zengin olayım sevdasında hayalerin pesinden koşarken gercekleri kacırıyoruz
  gercek şuki biz ne evrende nede dünyada yanlız degiliz
  taktiredersinizki tüm kutsal kitaaplarda cin lerden meleklerden bahsederken biz dünyada yanlızız demek budalalaık olur kim bilir belkide bizim uzaylıdedkleriz melekler yada cinlerdir veya cok başka dünyalardan gelenerdir nedir yada nedegildir bilmiyorum lakin gerçeseler birkere görmek isterdim heleki evrenlerin kardeşiği ise barış ise gelme sebepleri ben bu barış için eimden geleni yaparım barışın dostuğun güzeliğiunutmuş dünyanın buna ihtiyacı var

 40. fikret

  26 Aralık 2012 at 14:25

  bence varlar evren çok büyük bir boşluk ve bu boşluğu dolduran çok şey var onlarla aslında tanışsak hayatımız nasıl şekillenir tanışmasak nasıl şekillenir bunları irdeledikten sonra onlarla tanışmamız gerekir…eğer gerçekten dost iseler yalnız ben şunu anladım bir ara onları çok düşündüm gökyüzüne bakarak ve onlara tanışmak görmek istediğimi aklımdan çok söyledim sonra bir gece uyurken odamda biri vardım böyle yeşil ışık saçıyordu ve gümüş grisiydi sanırım gördüm ve nefes nefese uyandım bunu ilk kez gördüm ve bir daha görmedim eğer ki onlar çok geliştiyse belki onlara zihinsel olarak gönderdiğimiz işaretleri okurlar…

 41. fikret

  26 Aralık 2012 at 14:27

  çok doğrusun ama işte niyetlerini anlayabilsek ve ona göre kararımızı verebilsek…

 42. batuhan

  01 Ocak 2013 at 00:44

  tekirdağ çorlu tam gece yarısı şimdi yeni yıla girerken .. bi ışık farkettim gökyüzünde kırmızı bir ışık … ışığı göze çakmıyodu ama ben genede uçaktır deyip aldırış etmedim … bunu evin arka penceresinden havai fişekleri izlerken gördüm …. birkaç dk sonra evin öncamından bir dışarı baktım bu kırmızı ışık havada öyle duruyordu hemde daha yakında …. helikopter olamaz çünkü o ışık bayaaa belirgindi ve o mesafede helikopterlerin sesini duymamak imkansızz …. tam kamera felan alıcam camlardan bakmaya devam ediyorum bu arada bi ara bayaa yaklaştı basketbol topundan daha büyük gözüktü ışık hafiften gözümü alıcak kadar aydınlandı ve yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı … görüntü alamadanda gözden kayboldu 2013 e belirsiz bir nesne görerek girdim hadi hayırlısı … ama herhangi bir uçak değildi … mesafe yeterince yakındı insan yapımı bişey olsa ses çıkardı mutlaka ..tam gece yarısı gördüm ve 00:20 de gözden kayboluşunu gördüm

 43. Nefer

  05 Ocak 2013 at 00:32

  Bugün uygarlığınız içinde bir okyanus kadar büyük bilginin içinden özellikle sizi daha az üzecek kısmının çok küçük bir parçası ortaya dökülmüştür. Çok güzel ifade edilmiş. Gerçekler acı olabilir ama yalan olanı yaşamaktan iyidir.
  “DÜNYAYI SADECE SEVGİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİŞTİRİR!”
  “GÖRÜNMEMİZİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNE KARAR VERİN! “SEVGİ” sözcüğünün cümlede geçmesi dahi size birşeylerin pozitif yönde değişebileceğini hissetmenize yetiyor .Bu çok kuvvetli bir sözcük. Hİç sönmeyecek bir ışık gibi…Malesef herşey gibi buda birşekilde engelleniyor.Sistem sevgiyi kabul etmiyor zaten sevgi dolu olanları sistem dışına atıyor,hor görüyor…sevgisizlikten,yalan sevgiden ,yalan mutluluklardan beslenen bir sistem var karşımızda… Daha fazla sistem bizi yok etmeden,negatif yönde değiştirmeden Lütfen
  Görünün çÜnkü bu tek başımıza hal edebileceğimiz küçük bir sorun değil…“bana bir el verin-tutun ve ben Dünya’yı kaldırayım”dedğğiniz gibi…EVET ortaya çıkmanızı istiyorum!

 44. Güray

  05 Ocak 2013 at 08:24

  Evet. Evet. Evet…

 45. Lora Ateş

  06 Ocak 2013 at 11:24

  EVET !!!!!!! Evrendeki sevgi ve ışıktan olan diğer dostlarımızı uzun süredir bekliyorduk. Onlarla bu yaşamda karşılaşma sürecinin hızlanması için tüm kalbimle evet diyorum ve bekliyorum:)

 46. Serap

  06 Ocak 2013 at 19:57

  Kesinlikle sizi dort gozle bekliyorum!

 47. Leman

  08 Ocak 2013 at 04:43

  Bilinmeyeni bilmek,görülmeyeni görmek için sevgi ve barış için EVET.Sizleri tanımaktan mutluluk duyacağım

 48. Okan Akyıl

  18 Ocak 2013 at 19:31

  Evrensel sevgi ve barış için EVET.Sizleri tanımaktan mutluluk duyacağım

 49. üstat

  18 Ocak 2013 at 21:35

  Doğrusu sayın Ertan;Evrende yaratıcı’nın koyduğu evrensel yasalardan biri olan karışmazlık yasası uyarınca izinbleri ve istekleri olmadan özgür iradeyi hiçe sayacak surette bir gezegen ve uygarlığa karışılamaz diyelimki karışıldı;bu yasayı hiçe saymış oplan zeta reticuliler gibi o yasayı ihlal eden ırk,kahrolur,mahfolur.

 50. Runerm Erenler

  25 Ocak 2013 at 12:16

  Evrensel barış, kardeşlik ve sevgi için, EVET. Artık hazırız ve bekliyoruz…

 51. ilknur haskal

  25 Ocak 2013 at 15:28

  Geleceklerine inanıyorum hatta bu geliş büyük bir ihtimalle Türkiye üzerinde gerçekleşebilir.Urfa civarı algılıyorum.Sevgi ve Barış için gelecekseniz evet sizleri tanımak isterim.

 52. Leyla Baloğlu

  25 Ocak 2013 at 23:58

  Sevgili Dünya Dışı Ruh Kardeşlerimizin maddi dünyamıza gelmelerini ve bizlerle yakın temas kurmalarını gönülden istiyorum. Sizleri yakından tanımak ve diyalok kurmak bizler için mükemmel bir değişim ve gelişme fırsatı olacak. Yürekten “EVET” diyorum

 53. deniz

  27 Ocak 2013 at 00:56

  Evet

 54. Fx

  27 Ocak 2013 at 16:00

  Onlar size gelemezler ama siz onlara gidebilirsiniz

 55. emre

  29 Ocak 2013 at 19:21

  gerçekten böyle bir mesajın olmasını çok isterdim 🙂

 56. göktürk2047

  29 Ocak 2013 at 20:19

  ben dünya dışı yaşamı destekleyen ve inanan biriyim.ancak bu gibi mesajlarla uğraşmam .bizler bu ileri teknolojinin nasıl işleyişi hakkında çalışıyoruz.

 57. emre

  30 Ocak 2013 at 17:28

  billy meier olaylar sizce gerçek mi arkadaşlar ?

 58. Hamza

  02 Şubat 2013 at 23:44

  Ben şahsen bir Siriuslu ile birebir konuşmak isterim. Ama niyetlerinin iyi veya kötü olup olmadığı garanti olmadığı sürece kitleler halinde bir buluşma istemiyorum. Mesajı gönderenler kimler? Niyetleri ne? Dünyayı yönetmek mi? Bizler üzerinde hakimiyet kurmak mı? Dünyayı ele geçirmek mi? Yardım mı? Eğer yardım etmek istiyorlarsa ne tür bir yardım bu? Geçmiş zamanlarda bu tür yardımlar sözkonusuydu sanırım ki, çok tanrılı bir dönem sözkonusu oldu. Aynı şeylerin tekrar yaşamayacağını anlamak için dahi olmaya gerek yok. Söylediği 3-5 şey tuttu diye hacı, hocadan medet uman, fala, büyüye umut bağlayan, kendi yarattıkları sistemin bile esiri olan, para, mal, mülk uğruna insanlığını kaybeden insanlar onlara ne isimler verecekler merak ediyorum. Poseidon, zeus, hades… Herşeyin hayrına olacak olan olsun. Kimse bize hükmetme hakkına sahip değil. Böyle bir hakkı da onlara vermeyin. Ben kitlesel inişleri kabul etmiyorum. İyi olduklarına inandığım tek tür var tabi gerçekse, siriuslular… Bir siriuslu ile sohbet etmek isterim. Ama kimsenin hükmü altında olmayı kabul etmiyorum… Kişi yalnızca kendi iradesi ile yönetilmeli. Özgür irade…

 59. Ertan

  05 Şubat 2013 at 02:05

  Sirius güneşten 2kat büyük ve 4000 derece daha sıcaktır ortalama 12000 derecedir . Güneşten daha sıcak bir yıldız olan SİRİUS ta yaşam oldugunu söyleyen bir beyin Marsta yaşam olmadıgını söylüyorsa o kişi veya kişiler akıl tutulması yaşıyordur. Mars ta yaşam olma ihtimali olabilirdi ama yok Sirius ta bu anlatıdıgı gibi yaşam olma ihtimali BENİM TEK PARMAGIMLA EVREN İN HIZINI KESME İHTİMALİM KADARDIR:) FAKAT (EVRENDE yaşam olma ihtimali yüksektir ama sirusta aramayınız) GABON kabilesini araştırın sirius çu zihniyeti farkedebilirsiniz. YILDIZDA sosyal yaşam aramak buna gülerim…

 60. utkucan

  05 Şubat 2013 at 17:48

  Bu Koskoca evrende tek varlığın biz olduğumuzu düşünmek büyük bir bencilliktir

 61. seyid

  07 Şubat 2013 at 21:56

  Arkadaşlar ekledigim linkteki video yu sonuna kadar izleyin çok ilginç insanın dünyaya verdigi zararı konu alıyor ve sonunda olanı görünce sizde şaşıracaksınız mutlaka izleyin…

  http://www.youtube.com/watch?v=OPA09I6Fi58

 62. Nizami

  10 Şubat 2013 at 16:05

  Merhabalar arkadaşlar internetde ilginizi çekicek mesaj buldum. Mesajın siruslu Alaje isimli uzaylı tarafından insanlara duyurlduğu söyleniliyor.
  http://www.youtube.com/watch?v=_Av8jmMrHzA
  http://www.youtube.com/user/777ALAJE/videos?view=0

 63. gizem

  16 Şubat 2013 at 11:27

  Ne zaman cevap gelecek bekliyoruz.

 64. ebru

  20 Şubat 2013 at 20:57

  Bende bilinmeyeni bilmek isterim.Gerçekten sevginin olduğu yerde herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum.Bu gibi bilgilerin yetkili makamlar tarafından gizlilikle yapılması ,bizlerin korkusunu arttırmaktan başka bir işe yaramıyor.Gelişmelerden adım adım haberdar olsaydık eğer korkmazdık.İnsanlar korktukları için sizlerin varlığına inanmak istemiyorlar.Karşılaştıklarında ise panik oluyolar.Sizlerle olan iletişim bizlerden nekadar uzun süre saklanırsa bu bilinmezlikte böyle uzun yıllar devam edecektir.En güzel çözüm sizin teknolojik olarak gelişmişliğini gözönüne alırsak eğer bizlere video yoluyla anlayabileceğimiz herhangi bir dillej video mesaj atmanızdır.Belki bu sayede dostluk adımları atılmaya başlar .karşılıklı olarakta bilgi paylaşımında bulunarak evreni keşfedebilirdik.Hoşçakalın.

 65. metbor

  22 Şubat 2013 at 08:17

  yalnız mümkünse uşak ilimize inmesinler,son geldiklerinde taş atmışlardı.elin uzaylısına madara olduk,belki hepimizi aynı kefeye koyuyorlar şimdi.ne taşlıyon kardeşim adam misafir.iletişim kurarlar mı onu bilmem ama ben yüzde yüz inanıyorum şu koooskoca evrende yalnız değiliz.bir meyvenin veya hayvanın gereksiz yaratılmış bir hücresi bile yoksa,en küçük öğesi bile amaçlı yaratılmışsa,aynı yaratıcının eseri olan evrenin bu büyüklüğünün de mutlaka anlamı vardır. mavioksijen@yahoo.com.tr

 66. faruk

  28 Şubat 2013 at 12:12

  marsta başta olmak üzere kesinlikle biliyorum ki hayat var. dahası da var… sonra açıklayacağım

 67. hamza

  02 Mart 2013 at 02:46

  Fikrimi değiştirdim. Başımızdaki bu zalimlerden kurtulmak için, insan gibi yaşamak, savaşlar olmadan, baskı, zulüm olmadan mutluluk, huzur ve neşe içinde yaşamak için başka gezegenlerden gelen dostların bize yardım etmelerini istiyor ve talep ediyorum. Binlerce yıldır süren bu esaretin artık son bulmasını ve özgürce yaşamayı temenni ediyorum.

 68. JAKO MELKON

  05 Mart 2013 at 13:52

  merhabalar değerli gizem hanım adım jako bu benim kod adım doğru adımı yazmak istemedim deşifre olmamak için dünya dışı yaratıkların ortaya çıkması emin olunuzki doğru olmaz şuan insanoğlu bu duruma hazır değil. keşke tanışmış olsaydıkta size bikaç gerçek dünyaya ait olmayan görüntüler gösterseydim. saygılar… dünya korunuyor bundan emin olunuz.kainat sahipsiz değil…

 69. uhakan

  05 Mart 2013 at 17:04

  bu yazıyı kim yazdı bilmiyorum aklı başında sağduyulu insan ve doğayı seven her insanın gönlünden geçenleri kaleme almış.tabiki insanca hak ve adeletle yaşamak istiyorum ve bireysel olarak yapabileceklerim sınırlı.bu dünyanın gidişatını düzeltebilecek bir güç varsa ve harekete geçmiyorsa bu haksızlıktır.bu gerçekse elbette evet diyorum ama bu daha çok bir ankete benziyor.

 70. nurhitap yeniçeri kılıç

  07 Mart 2013 at 16:11

  ve gelmeleri için tüm yüreğimle evet diyorum

 71. mehmet ADIBELLİ

  14 Mart 2013 at 07:21

  Sene 98 ,Mersinde üzüm toplamak icin ,Yenice tarafında bir bağa gidiyorduk ,SABAH Saat 9 sularında istikamet alanımızın sag üst tarafına dogru,Saat 3 yönlerinde irtifasını tam olarak cözemediğim ,tanımlayamadıgımız bir cisim havada asılı bir şekilde durmakta idi.İlk önce bunun bir yanılsama oldugunu düşünmüştüm ,Ama cok ilginc gelicek Tanımlayamadıgım cismin hizasına dgru geldiğimiz sırada cisminde bizim le beraber aynı istikamaete aniden hızlanarak ve Ardına hızını düşürerek ivme kazandıgını tatbik ettim.İlk vuku bulan düşüncelerimi gecistirdikten sonra ,Şoför arkadasımdan aracı durdurmasını rica ettim.Aracı yüz metre ileride belirttiğim bir mevkide durdurdu.Ben aracı nmotorunu tam kapamasını her hangi bir ses yayıp yamadıgını merak ettiğim ibelirttim Şoför beye.Tabi şoför Maynakmısınız siz bu balon diyince sinirlenerek ,Argo bir tabir kulandım ve Bunun insanlıga yarar getircek bir keşif oldugunu kendisine anlatmaya calıstım.Bir an cisimden gözümü ayırdıgımda cismin yerinde olmadıgını farkettim.Her yerde aramam ragmen görüş acım icindeki her mevki alanından bakmama ragmen ,Cismin yerini tespit edemedim.Şoför bana deli oldugumu ima ederek ,Bir sanı gördüğümü ileri sürdü ,Bir psikiyatrise basvurdum,Ve gercekten psikolojik ve travmatik bulgulara rastladılar,Şimdi ialclarımı kulanıyorum artık ,Sanı görmediğim icinde cok mutluyum.

 72. hüya

  14 Mart 2013 at 21:03

  Gidişatımız hiç iyi değil, her geçen gün kötülük büyüyor çoğalıyor,herkes farkında eminim iyiler azalıyor,dünyamızdan yada uzaydan fark etmez, hatalarımızdan geri dönmemizi, yalandan ihanetten hırstan nefretten intikamdan maddiyattan uzaklaşmamıza her kim yada ne fayda sağlayacaksa buyursun gelsin,onları da bizi de her şeyi de yaratan Tek.elbet yarattıysa bir sebebi var.eminim bunu er yada geç anlayacağız.

 73. ayşe

  20 Mart 2013 at 15:41

  ben de hep şu an kimse gelmiyorsa demek ki zamanda yolculuk hiç bir zaman keşfedilmeyecek diyordum, aslında neden olmasın bu gizlilik işi mantıklı

 74. osman

  20 Nisan 2013 at 15:25

  Yüce ALLAH, biz değişmedikçe bizi değiştirmeyeceğini Kitab’ında bildirmiş. Uzaylılardan bu dünyanın gidişatını iyiye doğru değiştirmeyi ummak, tembelliktir. Bizler fert olarak değişirsek toplum zaten değişime başlayacaktır.

  Şunu da belirteyim. Eğer dünya dışından buraya bir yaratılmış gelecekse buna en layıkı Ye’cüc ve Me’cüc olacak sanırım. Bu iki kavmin de zalim olduğu açıktır. İnsanoğlu kıyamete yakın bu tecrübeyi yaşayacaktır. Siz uzaylılardan medeti bırakın da kendinizi Mevla’ya adayarak kurtulmanın yoluna bakın. Vesselam….

 75. kadir

  08 Mayıs 2013 at 21:17

  evet varlııgınıza ve sıze ınanıyorum artık ortaya cıkın ve bu dunyayı yok olmadan kurtaralım

 76. Çağatay.

  11 Mayıs 2013 at 12:04

  birilerinin olduğunu biliyoruz artık. Fakat;
  Bunu kabullenemiyoruz çünkü biz insan oğlu, en iyisinin biz olduğunu kabul etmiş durumdayız. Geçmişte bizi ziyaret ettiler bence, çünkü o yapıtlar o muhteşem inşalar insan kuveti ile yapılamaz, şimdi teknolojiden bile ileri bi teknoloji gerektirir böyle, bişeyler yapmak.
  Geçmişte bizi ziyaret ettieler bizlere birşeyler öğrettiler ve yaptılar. Peki ama neden bu yapıtlar taştan yapıldı? Bu Sorunun tek cevabı var;
  İleriki nesillere yani bizlere ve bizden sonraki nesillere aktarılması için sadece taş kullanıldı.
  Şuan En büyük piramit Mısırda olduğu sanılıyor..
  Yanlış mısırda değil Çindedir.
  Ve türkler tarafından yapılmıştır.
  Boyu 300metreye yakındır, bu bölge yasak bölge olarak geçer.
  Geçmişte geldiler yardım ettiler şimdi neden gelmesinler?
  Bir zamanlar dünyaya kutsal helva makinesi gönderilmiş.
  ve haftada tek bir gün üretim yapmazmış. sebebi ise, temizlendiği için. Bu israil kral süleyman döneminde yaşanmış bir olaydır.
  yada uzaylılar, işlenmiş yosunu kullanmayımı öğrettiler. şidmiki astronotlarımız uzayda işlenmiş yosun ile beslenmektedir. acaba o zaman bunumu ogrettiler çölde yaşamaları için…

  Geldiler gittiler yeniden gelecekler.
  inanıyorum ve inanmaya devam edeceğim.

 77. ahmet

  12 Mayıs 2013 at 16:28

  dünya dışı yaşam formlarına inanıyor ve en yakın zamanda temasa geçilmesini canı gönülden istiyorum

 78. ayben

  09 Haziran 2013 at 17:38

  Söylenenler gerçek mi değil mi bilemiyorum lakin izlendiğimizi biliyorum…

 79. ayben

  09 Haziran 2013 at 17:39

  Lütfen ayrıntılı anlat

 80. Boşver İsmimi

  11 Haziran 2013 at 03:44

  Bildiğim kadarıyla bahsedilen İki yıldızlı bir güneş sistemi olan Sirius Güneş Sistemi. İki yıldız tek sistemde. Sirius derken güneş sisteminden bahsediliyor güneşlerden değil.Sirius güneş sistemi içinde dünyadaki gibi bir yaşam olduğundan bahsediliyor. Hatta bizlerin ataları olduğundan. Doğru veya yanlış.Yanlış biliyor olabilirim.Doğru da olabilir.Bence kibirini törpüle biraz.

 81. selçuk

  11 Haziran 2013 at 18:46

  ayben kardeşim bu yazılanlar ve söylenenler doğru ise ve inanıyorum ki doğru evren sadece bizim için yaratılmış olamaz kuran-ı kerim okumaya başladım belli aralıklarla sesli türkçe anlatımları dinliyorum ve Yüce ALLAH’ım çoğu şeyi tekrar tekrar belirtmiş. en basit olarak alemlerin rabbi geçiyor her yerde bizim aklımızın aldığı ve sayabileceğimiz 10 alem geçmez insan alemi hayvan alemi ruh alemi çin alemi vs. demek istediğim yüz binlerce alemden bahsediliyor nerde ve nasıl alemler aklını biraz çalıştıran ve kutsal kitabimizi okuyan bir birey bunu görür sonuç olarak bu evrende yanlız değiliz temasların çoğu da doğru dur bana göre ve gelen varlıklar bizden çok fazla ileri düzeyde senin söylediğine gelince kendi güvenliklerini biz insan ırkı tehtit edemeyiz şu an ve gelecekte uzun yıllar bunun olması mümkün gözükmyor. marsa bile gidemedik daha insanlı araçlarla ne tehtidinden bahsediyorsun biz sadece ve sadece kendimize tehtit iz ve dünyamızı yok ediyoruz insanlar zıvanadan çıkmış herşeyi para pul gösteriş görünüş kibir ve birsürü ahlaksız düşünce kaplamış ALLAH sonumuzu hayır etsin bu gidişle çocuklarımıza ve torunlarımıza bir gelecek bırakmamız söz konusu değil. gelen varlıklarda bunun farkında ama yaradandan dolayı ve yaratılış ilkelerinden dolayı müdahale edemiyolar sıkıntı burda bizim toplum olarak birleşerek bizi yöneten hükümetlerimize baskı yapmassak daha bu gidişin düzelme ihtimali yok. birleşelim el ele verelim biz bunu yapmadıkça ne o varlıklar temasa geçerler nede dünyamızın bu kötülüğe doğru gidişi durur. şamatayı gırgırı bi yere bırakıp kendi çıkarlarımızı unutup bir adım atmassak sonumuz hiç hayırlı değil. herkes bir birey olarak kendine sormalı böyle bir dünyada mı yaşamak istiyoruz yoksa sevgi , mutluluk , haksızlığın olmadığı bir dünyadamı yaşamak istiyoruz. saygılarımla..

 82. Tuba

  19 Haziran 2013 at 15:41

  Ufo diye birşeyin varlığına inanmadım her zaman dalga geçmiştim ta ki görene kadar geçen sene gördüm ufo kırmızı ışıklarını yaktı ve bahsedildiği gibi elips şeklinde net bir şekilde gördüm ardında zikzak çizdi ve gözden kayboldu

 83. musa

  28 Haziran 2013 at 00:36

  Görünmelerini istediğimizden emin olmalıyız. Korkmamalıyız. Aralık 2012’ydi sanırım. Bu mesajı okumuş ve gerçekliğini test etmeye karar vermiştim. Bir kaç gün uğraşmış, düşüncelerimi berraklaştırmıştım. Sonunda içten bir şekilde bu mesaja “Evet” dedim. Bir kaç gün sonra bir öğlen vakti hiç ummadığım bir anda işyerimde küçük bir odadayken orada farklı bir bilincin varlığını hissettim. Beni gözlüyordu. Süptil bir varlık olduğunu hemen anladım, ancak daha sonra hazırlıksız olduğumu düşünerek hemen maddesel dünyama döndüm. Süptil bilinç de hemen yok oldu. Korkularım nedeniyle onu reddetmiştim. Görünmeleri için çabalamanız güzel. Peki ya görünürlerse. Bunun için de düşünmelisiniz. Görünür hale geldiklerinde onlara ne diyeceksiniz? Size yaklaşmak isterlerse ne yapacaksınız? Prof. Hernandez olayını unutmayın. Yıllar önce ortadan kayboldu. Hala haber alınamıyor. Siz böyle bir fedakarlıkta bulunabilecek misiniz? Tavsiye: Kendinizi olaya iyice hazırlayın. Büyük bir ihtimalle telepatiyle anlaşıyorlar. Sesleri beyninizle duyacaksınız. Yeterince hazırlıklı değilseniz şizofreniye yakalanabilirsiniz. Dikkatli olun…

 84. Mesut Bakırtaş

  30 Haziran 2013 at 12:01

  Bu gerçekten muazzam.Evrensel gelişme açısından çok güzel bir adım olur.

 85. özkan

  04 Temmuz 2013 at 00:34

  göstereceğin seyler varsa bize de göstersen cok iyi olurdu jako melkon kardes

 86. melda

  12 Temmuz 2013 at 00:20

  1997 de Art Bell isimli bir sunucu tarafından sunulan talk show programına 51. bölgede çalıştığını iddia eden biri telefona bağlandı uzaylıların onun peşinde oluğunu fazla zamanının kalmadığnı söyledi programa bağlanan adamın doğruluk payı çok daha fazlaydı. işletmediği belliydi ve aniden canlı yayında adamın sesi kesildi.

 87. irfan peşman

  16 Temmuz 2013 at 16:18

  bu koca evrende yalnız olduğumuzu sananlar yanılıyor.Onlar var ve bizden akıllılar.görünür hale gelmelerini şiddetle isterim

 88. ibrahim

  17 Temmuz 2013 at 17:31

  tüm benliğimle,tüm kalbimle,sevgiyle,yürekten istiyorum.dünyadaki orantısız paylaşımın, adaletsizliğin bitmesini istiyorum. teknolojinin,paraların insanları ve insanlığı yok etmek için yapılan silahlara yatırılmasını istemiyorum. toplumların huzurunu sağlamak için küçük çaplı caydırıcı nesneler dışında silah (tank, füze vb) üretilmesini istemiyorum. inşallah gelirler. insanlık için ve insanlığın geleceği için çok güzel şeyler olur.

 89. irem

  12 Ağustos 2013 at 00:47

  cevabim EVET,elbette ki amasi var,griler gibi korkunc davranislarda bulunmayacaklarsa yazilan mesaj cok guzel ve mucizevi bir huzur tasiyor.Bir de bu mesaji sokaktaki vatandas okusa okudugunu anlamakta imkansizi yasarken diger yandan hoooo??? olur:)) demek istedigim genis kitlelere ulasmasi zor bir mesaj bu,fakat cevap verene oranla ortalama alinacaksa zaten evet cikacaktir sonuc,cunku okuyanlar sadece ilgi duyanlar ve onlarin cevresiyle sinirli bir kitle.aslinda tam da bize gerekli aydinlanmanin buyugu,uc bes agac kurtaralim derken insanlarin olduruldugu bir ulkede yasiyoruz.

 90. solidstar

  31 Ağustos 2013 at 19:06

  Kesinlikle yanıtım evet.Arkadaşlar bu mesajın ortalarına gelindiğinde zaten dünya dışı bir varlık tarafından hazırlanmış olduğu kesinleşiyor.Ben laptopun başında uzay araştırmaları yaparken gördüğüm bu mesaj karşısında şoke oldum.Onlar artık aramızdalar.Saklanıyorlar. Transformers’a küçükken gülüyorduk.Peki ya şimdi gerçekse?Uzaylılar bizi anlamak ve incelemek için aramıza otomatonlar (araştırma robotları) gönderdilerse?Onlar aramızdalar.Ben Ahmet Gökhan Ayışığı.
  Şu anda bu mesajı yazarken gökyüzünden hiç olmadığı kadar şiddetle bir uçak geçti.Bu yazımı dikkate almayabilirsiniz arkadaşlarım.Ancak ben hissediyorum.İzleniyoruz…Hem de çok gelişmiş bir teknoloji ile…

 91. güllü koç

  31 Ağustos 2013 at 20:15

  Dünya dışında gezegenlerin olduğunu ve teknoloji olarak bizden üstün
  olduklarını hep düşünmüşümdür.Gönderilen mesaj ve anlatımdan
  dolayı tüm kalbimle görünmelerini isterim.

 92. Alper

  05 Eylül 2013 at 12:58

  Selçuk bey Kuran’ı Kerim’de alemler diye geçen kelimenin sırrı benimde kafama takılır sizce kasıt dünya dışı alemler mi? yoksa bildiğimiz gibi dünya içi ve ya ruhlar alemimi.? Belki de bizlerden önce yaşamış ülkeler ya da kavimler için mi kullanılmış.

  Tanımlanamayan cisimlere gelirsek bu konuya bende meraklıyım ama bilemiyorum birçok resimler görüyoruz, kaçırıldıklarını söyleyen insanların yazılarını okuyoruz ama emin değilim.

 93. Emre

  20 Eylül 2013 at 17:56

  Lütfen gelin ve dünyayı cennete çevirin kaos tamamen dursun.

 94. duygu

  20 Eylül 2013 at 18:15

  Uzaylilar bence artik ortaya cikin sizi cok merak ediyorum.Ve bide dost olaralak cikin benden bu kadar.NOT lutfen cikin

 95. E.T.

  09 Ekim 2013 at 01:13

  5. günün şafağında doğuya bakın, geliyorum.

 96. neslihan

  20 Ekim 2013 at 15:27

  düngece çektğm bircok foto ve resim var fotrafve resimlerde neolduğunu anlayamadık yansımamı dedik ama kırmızı ışıklar cıkıyor sanki bazen yok oluyorgibi sbu videoları veresimleri size nasıl iletebilirim?

 97. ene4s

  29 Ekim 2013 at 14:17

  bendse uzayı araştırıyom kendi çapımda çok ilginç

 98. Mr.bong

  31 Ekim 2013 at 06:03

  Yahu adamlar zaten gelip gidiyorlar. Hazır mısın diyor çıkayım mı karşına? Sen hala enayilik peşindesin ey kardeşim. Hep işin altında cinlik arıyorsun!! 5 para etmez, kuru bir canın var başka neyin var bu dünyada? Hepimiz köleyiz ve savaş halindeyiz. Daha ne kadar kötü duruma düşebiliriz ki? Neyden korkuyorsun? Ne yapacak bu yaratıklar bize? Kendimize verdiğimiz zarardan daha fazlasını verebilirler mi? Şu an ölsen ne olacak ne kaybedeceksin? İnsanlık yok olsa ne kaybedeceğiz. A.Q böyle dünyanın. Merak etmeyin ufolar bize tecavüz etmezler. Biraz beyninizi kullanın, ne diyor adam liderlerle görüştük kabul etmediler. Sadece bu cümle için bile gelin kardeşlerim diyorum. Benim hiçbir şeyden korkum yok arkadaşım. Bizde bu art niyet devam ettiği sürece gelmezler zaten. Sen olsan gider miydin? Yemin ediyorum bazen insan olduğum için utanıyorum.

 99. jako

  31 Ekim 2013 at 15:02

  memnunşyetle mail adresini bana iletiniz

 100. Taylan

  01 Kasım 2013 at 16:18

  Jako; elinizdeki görüntülerin dünya dışı olmasıysa sizi ürküten ve çekingen kılan, zaten böyle bir buluşmaya hiç hazırlanmayın. Bedenin ve ruhun bu dünya ötesi özlem ve bekleyişi, bu dünyaya ait olmayan, görüntü, ses ve her türlü farklı etkileşimin korkusunu da alacaktır bizlerden. En azından ben böyle düşünüyorum. Sevgiler…

 101. Taylan

  01 Kasım 2013 at 16:23

  Emre mesajı bir kez daha oku bence. Dünyayı onlar değil, biz çevireceğiz cennete…

 102. Guray Sirin

  06 Kasım 2013 at 19:28

  Resimlerinizi ve mesajlarınızı bekliyorum. Evet demiştiniz… gizli bilgiler için ekleyin : https://goo.gl/m0H71T

 103. OZLEM ALTUNKAS

  14 Kasım 2013 at 17:20

  Ben de gelmeleri için sabırsızlanıyorum. Bütünün hayrına olacağını düşündüğüm için yürekten istiyorum. Unuttuğumuz insanlığı bize yeniden öğretsinler yoksa dünya ve insanlık için artık çok geç olacak..

 104. OLCAY(FRANSA)

  22 Kasım 2013 at 01:32

  Dunya disi varliklarla her zaman kontakt kurmak istemisimdir.Sunu soylemeliyimki zaten onlar fazla uzakta degiller enerjimizi dogru kullanmaliyiz belki bir gun uzaklardan bekledigimiz dunya disi varliklar belki de gozumuzun onundedir butun herkesi selamliyorum……(Enerjinizi dogru kullanin)……

 105. ahmet savaş alpay

  28 Kasım 2013 at 13:35

  Tüm kalbimle evettt

 106. derya yalçın

  05 Aralık 2013 at 00:28

  tum kalbımle;tüm galaksının,tüm yaratılmısın hayrı olacak sekılse sızlerle tanısmaya hazırım . https://goo.gl/m0H71T

 107. ümit

  09 Aralık 2013 at 20:46

  Kendi iç dünyamla baş başa kaldığımda hissettiklerim ile üzerinde yaşadığım dünya arasındaki,insan eliyle şekillendirmesinin ve yönetilmesinin,duygularımla,bir birinden farklı olarak seyretmesi ve çatışma halinde olması sonucu,derin bir karanlık içindeyim.mevcut sistemin materyalist ve kapitalist yönetimin dünyamızın ve insanlığımızın gidişatının büyük acılar ve yok oluşlara neden olacağını hissederek ve düşünerek aslında gerçek,gerçekliğin mevcut düzen ve sistem olmadığı inanıcı taşımaktayım.Bu nedenle insanın maddeden sıyrılıp sadece ruhsal bir zaman diliminde iyi ruh ve kötü ruh niteliklerine göre,ait oldukları ortamda varlıklarını gerçek zaman diliminde,niteliğine göre sürdüreceklerini düşünmekteyim.Sonsuz evrende sonsuz zaman diliminde yalnız değiliz. Ruhumuzun sevgi ile bezenip maddeden tamamen sıyrılmış,gerçek zaman dilimine,gerçek hür iradeyle sonsuzlaşacağını derinden hissetmekteyim.Sevginin egemen olduğu zaman dilimi için sahip olduğum tüm maddelerden vazgeçmekten hazırım…

 108. Adem DADAŞ

  12 Aralık 2013 at 15:40

  Öncelikle bu işlerle profesyonel olarak ilgilenen Haktan beye ve ekibine çok teşekkür ederim. Bende bir zamanlar erzurum temsilciliği yapmıştım. Dünya dışı yaşama olan ilgim çok çeşitli bilgilere ulaşmama neden oldu. Ama körü körünede bağlanmadım hep ulaştığım bilgileri kendi kendime çürütmeye başladım. Böylelikle saf gerçeğe ulaşabildim. Insanlar eleştirilere ve karşı fikirlerde açık olmalı. Çünkü doğru bildiğini ancak böyle kanıtlayabilir. Bu formda birçok yazı paylaştım karşı tez olarak farklı nicklerle ama hiç biri yayınlanmadı. Neden korkuyorsunuz peki?
  Eminim bu yazımda yayımlanmayacak en azından okun ve kendinizi karşı tezlere karşı güçlendirin.

 109. Yusuff

  12 Aralık 2013 at 21:47

  Gerçekten dünya iyi olsun istiyorsanız çareyi başkasında aramayacaksınız; bizzat kendinize bakacaksınız. En önemlisi de hiçbir insana köle olmayacaksınız. Bu din adamı olur, siyasi lider olur, iş adamı olur, zalim bir insan olur fark etmez. Sorgulayacaksınız ve doğru olanı yapacaksınız. El kitabı mı arıyorsunuz: Kur’anı anlayın. Dininiz ne olursa olsun, gidin anlayın ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Anlayın dedim de bir meal okuyup gelin demiyorum, gerçekten anlayın. Anladığınız zaman en başında “Allah’tan başkasından yardım istemeyeceğim” diye söz verdiğinizi de göreceksiniz.

 110. mrsn

  22 Aralık 2013 at 16:36

  musa arkadaşıma tamammen katılıyorum! bizi seven ve felaketten korumak isteyen uzaylılar bence çok uzağımızda değiller! ancak onlarla karşılaşmaya öncelikle kendimizi psikolojik yönden hazırlamalıyız. hazır değilsek asla iletişim kurmak için girişimde bulunmamalıyız. ayrıca açık topluma güpegündüz kendilerini topluca göstermek ayrı, bireysel olarak görüşmek farklı! tam hazır olmadan bireysel olarak çağırmayalım. zaten çağırsak ta YÜKSEK HAYRIMIZ için hazır değilsek görünmeyeceklerdir!

 111. mrsn

  22 Aralık 2013 at 16:41

  açık olarak görünmelerini koşulsuz sevgi ile istiyorum.bizi seven ve felaketten korumak isteyen uzaylılar bence çok uzağımızda da değiller! ancak onlarla bireysel olarak karşılaşmaya öncelikle kendimizi psikolojik yönden hazırlamalıyız. hazır değilsek asla birebir iletişim kurmak için girişimde bulunmamalıyız. ayrıca açık topluma güpegündüz kendilerini topluca göstermek ayrı, bireysel olarak görüşmek farklı! tam hazır olmadan bireysel olarak çağırmayalım. zaten çağırsak ta YÜKSEK HAYRIMIZ için hazır değilsek görünmeyeceklerdir!

 112. Sedat

  31 Aralık 2013 at 03:32

  İyi güzel diyorsun da yekten tevekkülle olmaz hiçbir şey, aklı başında biri gibi konuşuyorsun bunu bilmen lazım Osman kardeş. Buradaki hiç kimsenin inancını, yaşamını bilemeyiz. Kim Allah’a ne kadar inanıyor, gereklerini ne kadar yerine getiriyor bilemeyiz. Biz gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince Dünya için, varlığımızı sürdürebilmek ve Dünya’ya bırakacağımız nesillere yaşanabilir bir ortam sağlayabilmek için bir şeyler yaparız. Fakat gel gelelim sonsuz kainatta yalnız olduğumuzu düşünen kimse kaldığını sanmıyorum ve açıkçası aklı başında mantıklı düşünen kimse de yalnız olduğumuzu savunmaz. Hiçbir şey boşuna değil kainatta. Sınırını ölçemememiz de. Eğer ki biz burayı kibrimizle, savaşlrarımızla, barbarlığımızla kirletiyorsak ve eğer kainatın başka bir yerinden bizleri gören, izleyen ve yardım etmek isteyen formlar varsa bunu dilemek en güzeli. Evet tevekkül edeceğiz pek tabii ancak daha önce elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

 113. mehmet

  10 Ocak 2014 at 14:13

  jako kardeş elindeki görüntüleri bende görmek isterim. hatta herkesle paylaşınki tüm insanlık kendini buna hazırlsın

 114. yetkin

  12 Ocak 2014 at 07:14

  ben şöyle birsey düşündüm gördüğümüz üzere burada 100 den fazla kişi okumuş bu mesajı ve hemen hemen herkez gelmenizi istiyor bende dahil
  bu mesajı yazdıysanız sonucu almak için takibinide yapıyorsunuzdur.
  o zaman buradakı her hangi biri ile iletişime geçin ve o bize hem bir kanıt var olduğunuza hemde sizden gelecek her türlü bilgiyi bize burada iletsin ve paylaşsın.Ben size % 90 inanmış bir haldeyim bir kanıt ama bizde hiç süphe bırakmayacak bir kanıt sunarsanız bu güçlü inanç ile daha iyi bir yol katedecegize inanıyorum

 115. soner

  23 Ocak 2014 at 16:35

  Merhabalar ben bu siteyi uzun zamandır takip ediyorum ve ufoları araştırıyorum bir çok kanıtta var olduklarını kanıtlanmış ben inanıyorum dünya dışı varlıkların olduguna ama bir çok insan bundan habersiz bilen insanlarda araştırmacı meraklı insanlar yani dünyadaki insanları toplasanız dünya dışı varlıklara inanan insanlar çok az ben bu mesajı sadece burada gördüm o kadar yerdeki araştırmalarıma ve hiç bir yerde de duymadım belki bu mesaj gerçekte olabilir olmayada bilir çünkü gözle görülür bir kanıt bir delil yok bu mesajın uzaylılar tarafından yazılaçagına dair bir çok hayalperest bir insan böyle yazabilir yani ama şu bir gerçektir ki onlar gerçekler ama bize görünmüyorlar çok az kesim insanlara görünüyorlar onlarda inandıkları güvendikleri kişiler ve benim anladığım kadarı ile görünmemelerinin tek sebepi ya da bir çok insanla iletişim kurmamaların tek sebepi bizlerin gelişmiş bir toplum olarak görmemelerinden kaynaklanıyor.çünkü onlar bizden kat kat üstün varklıklar yönden ama ben onların bir an önce tüm toplumlarla iletişim kurmasını istiyorum bizim tüm geleçeğimiz onlara baglı oldugunu biliyorum ve bunu onlarda daha iyi bilincinde ve onların gözükmeside bizim elimizde onların tek bekleme sebepide insanların birbiri ile savaş halinde olması halinde olmaları o yüzden insanlarla iletişim kurmak istemiyorlar ve müdahele etmek istemiyorlar bizlere tek sebep ben bunu gösterebilirim . eğer onların gözükmesini canıgönülden istiyorsan bu büyük kaos durdurmamız dünya sevgiyi hoşgörüyü insanlara anlatmamız gerekiyor bunu yapmak içinde tüm insanların aynı görüşü sergilemesi lazım o yüzden el ele vermemiz lazım . ve ondan sonra bizlerle iletişim kuraçagına inanın arkadaşlar şu durumda ortaya çıkmayacaklardır …

 116. murat

  02 Şubat 2014 at 14:10

  öncelikle kendi içinde tutarlı bir yazı eğer ki dünya dışı formlar tarafından kaleme alındı ise (ki benim kanaatim budur) bu insanlık için zor ve oldukça riskli bir davet.arada saatlerce konuşulacak ve tartışılacak önemli ara mesajlar olsa da (bu varlıklarla temas kurmayı çıkarları için reddeden dünya liderleri kimdir ve bu varlıkların bize atadığı liderler kimlerdir gibi…) asıl konu insan türünün varolması olmaması üzerinedir.eğer yazıda belirtildiği gibi kozmik bir birlik sözkonusu ise bunun doğru olduğunun kanıtı , bizlere bu birlikte bulunan tüm türlerin birden görünmesidir.gerçekten evrende bir barış ve birlik varsa bu birlikte bulunmak insanlığa büyük yarar sağlar ve ”yaratıcı” yı arama yolunda önümüzde çığır açar.
  madem evrende her bireyin isteği önemli ve madem bu tercihi özgür irademizle yapacağız , o halde ben kendi payıma içinde barındırdığı tüm riskleri de göze alarak EVET diyorum.neye benziyorlarsa nereden geliyorlarsa ve nasıl görünüyorlarsa bilelim.vakit kaybetmeksizin bu temas kurulmalıdır hem insanlık hem evren için.

 117. İsmail T

  19 Mart 2014 at 16:42

  EVET görünmelerini ve bize bizler ve tüm insanlıktan gizlenen gerçek tarihimizi anlatmalarını istiyorum. Çünkü dünya üzerinde hala varlığını herşeye rağmen sürdürebilen biz TÜRK lerin aslında dünyanın saklanmış tarihinde varolan ve dünya üzerinde ilk insan uygarlığının geliştiği ve günümüzden çok önce (15000-20000)önce bir kozmik yada doğal felaketler zinciri sonucu yok olan,Ancak izlerine 1910 lu yılaarda bir ingiliz askeri tarafından Hindistan’ da bir mabetteki yazıların çözümlenmesiyle ulaşılan fakat hakim eski yunan temelli emperyalist tarih anlayışı tarafından derhel reddedilip yokedilmeye çalışılan, kayıtlarda söylenen MU kıtası uygarlığının en önemli halkı olup hala bu dönemden kültürel izler taşıdığımızı bize ve tüm dünyaya anlatmaları için istiyorum.

  Saygılarımla

 118. eshal

  20 Mart 2014 at 05:55

  büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum isterseniz es.hal@outlook.com bu adrestende ulaşabilirsiniz şu anda dünya dışı varlıklarla ilgili her türlü gerçek bilgiye ihtiyacım var

 119. sudenur

  07 Nisan 2014 at 17:42

  evetttttt nolur gelin yada 20 sene daha bekleyin ben gelicem

 120. Krenan

  10 Nisan 2014 at 16:28

  Hadi gelin artık. Ama dostca….

 121. Furkanşah

  16 Nisan 2014 at 16:48

  Merhaba arkadaşlar bir şey soracağım. Sivas/merkez ‘ de yaşıyorum. Bizim evde terastan bakınca dağları felan görünen bir manzarası var, yakınlarımda da 3-4 katlı evler var. 3 Defadır Bir şey Görüyorum Ama fotoraf vs Alamıyorum Yetişemedimden kaynaklanıyor. Baya bir yakından uçarak Kırmızı alev topu gibi aynı hatta Alev topu diyebilirim resmen. Büyüklüğünü ve En i baya büyük Yuvarlak bir cisim, Etrafı ise Ateşlerle Çevrili Gibi. Evlerın üstünden gidiyor ( 0’ırından ) Çok seri hareket ediyor ve Taras Katta iken Gördüm zaman Yani Önümden geçerken yavaş geçiyor gibi. Yada bana öğle geliyor hızı. Bir süre (1 DAKiKA yada 30 Saniye) süre sonra göz önünden kayboluyor. Beni Aydınlatacak birisi varmı acaba? Şimdiden çok teşekkür ederim.

 122. mustafa ermre

  18 Nisan 2014 at 18:44

  aslında hepimiz uzaylıyız ama bunu henüz bilmiyoruz böyle şeyler bilindiği zaman zaten insanlar merak içinde ufoları görmek istiyeceklerdir bence ozamanda hergün yüzlerce ufo görünür semalarda

 123. GOKHAN

  19 Nisan 2014 at 09:52

  Evet diyerek başlamak istiyorum sözlerime…
  Benim şuandaki yetersiz sahşi görüşüme göre; Kesinlikle kötü değiller, çünkü bu zaman kadar fiziksel bir tahribata neden olmadılar yada biz şahit olmadık Sonuçta ellerinde teknolojileri mevcut. İleri görüşlü ve evrene sevgi ile yaklaştıklarını düşünüyorum sebebi ise bu zamana kadar beklemiş olmaları ve muhtemelen bekleyecek olmaları. Bence bizi bizden daha iyi tanıyorlar veya gözlemliyorlar. Düşünsenize toplu olarak geldiklerini, sanıyormusunuzki insanların doğal karşılayackalarını ? ben hiç sanmıyorum, belki azınlık normal karşılayacak belkide bilmeden korkuyla bizimkiler savaş bile açabilir :)Bence sabırla beklemeliyiz mutlaka bir gün o gün gelecek ve hep beraber bu kainatta iletişim ve beraberlik içinde yaşam olacaktır. Temennim yakın zamanda olmasıdır. Yakın zamanda tanışmak dileğiyle…

 124. muhammet

  21 Nisan 2014 at 22:44

  evet bu çok güzel olurdu galaksi ve gezegenlerin ortak yaşam ve varlıklarını birlikte gelişimi yeni çağlar ve teknoloji vazgeçilemez tanışma ve seyahat edebilme sabırsızca bekliyorum

 125. feriş

  07 Mayıs 2014 at 00:31

  O program daki ses kayıtlarını ben de dinledim bayağı ilginç ve korkutucuydu.ben inanmıyorum ama şu UFO olaylarında az bi ihtimal de olsa amerikanın payı olabilir.

 126. feriş

  07 Mayıs 2014 at 01:25

  aslında ben de ufo lulara inanıyorum ama şu blue beam(mavi ışın)projesi kafamı bir anda allak bullak etti .daha doğrusu eğerki bu olay gerçekten de böyleyse (ki ben böyle basit bir teoriyle sonlanacağını zannetmiyorum)ne diyebilirim ki.ama bilmeyenler için şunu söylemektede fayda var bu ufolular taa sümerler dönemine dayanıyor hatta işlenmiş şekillerde ya da tabletlerde farklı figürlerden havada uçan cisimlerden kastetmek istendiği belli.dolayısıyla ufolular amerikalıların işi değil.ama araştırmalarım sonucunda rusya da olan kuraklığı ve japonya da olan depremi amerika ve nikola tesla nın canice yaptığı iş(11EYlül oyayları vs.)olabilir.alaskada 22 metre civarında ve 180tane anten olduğu söyleniyor.51area denen gizli bölge orası da merak konusu…benim şahsi görüşüm şudur :amerikan lar orada bir üs kurdu burada da ufo lular hakkında araştırmalar yapıyorlar(tutulan uzaylılar).bi anda şöyle bi teoride düşündüm tutsak tutulan uzaylılar dan bilgiler alınarak bunlar sonucunda da o havada uçan nesneleri hologramik bir şekilde görüntüleyebilir veya beynimiz de canlandırabilirler eğer bu yazdıklarımı okuyan olursa son teoriye ben bile inanmadım ama yazma gereği hissettim.bir de bu ahir zamana dini yönden bakarsak hz Mehdi aleyhisselam hz Isa aleyhisselam ile birlikte islam birliğini kuracaktır.şüphesiz ki en doğrusunu yüce Allah bilir.böyle şeylerden Kuranı Kerim’de açık olarak bahsedilmediğinden “dinden çıkarım” korkusuyla da böyle şeylere fazla kafaya takmmaayı düşünüyorum.

 127. feriş

  07 Mayıs 2014 at 01:45

  bu UFO lular potansiyel enerjiyi bir şekilde boyutlar arası geçiş yapma da kullanabiliyorlar.

 128. Süleyman

  07 Mayıs 2014 at 21:21

  pardon ya yaşam sadece dünya demişim
  o sadece dünyada değil olacak
  galaksimizde yüzmilyarlarca yıldız varken, bu yıldızların etrafında trilyonalrca gezegen varken e galaksimiz dışında yüzmilyarlarca da galaksi varken nasıl olur da dünya dış yaşamın mümkün olmadığından bahsedebiliriz.
  Selamlar

 129. funda esen

  13 Mayıs 2014 at 11:51

  Çocukluğumdan buyana varlıklarından bir an olsun şüphe duymadım . Ve biz kendi içimizde barışı , düzeni ve sevgiyi sindiremediğimiz sürece tüm insanlığa varlıklarını göstermeyeceklerine inanıyorum . Yine tüm kalbimle gelmeleri ….

 130. Murat

  13 Mayıs 2014 at 20:22

  Şu kocaman dediğimiz dünya, sonsuz evrende toplu iğne başı kadar bile yer kaplamıyor,hal böyleyken, diğerlerinin bir yerlerde var olmadığına inanmak delilik.Kesinlikle yalnız değiliz.

 131. Ozan

  20 Mayıs 2014 at 16:46

  Ben köyümde bir UFO gördüm ve bir uzaylıya telepati kurdum

 132. berkcan yücel

  10 Temmuz 2014 at 03:30

  BENDE BU VARLIKLARI ÇOK GÖRÜYORUM TERASDA TELESKOP VAR MARKASI 11000 CGEM DX 1100 Bilgisayar Donanımlı TeleskoP PİYASA DEĞERİ 18 BİN LİRA CIVARI MARSA BAKIYORUM VE BAZI HAREKETLİLİKLER GÖRÜYORUM BÖYLE ANINDA IŞIK KAYMASI GİBİ

 133. ertunc işçimen

  12 Temmuz 2014 at 17:43

  istanbul büyükçekmece semalarında gece 23:50 denize doğru kırmızı alev topu şeklinde ve küçülerek tayii zaman atlaması yaptılar.cep kamerasıyla çektim . resimleri büyütünce gemilerin pencereleri seçiliyordu.ağustos 22:30 antalya kemerde denizden kara ya doğru aynı renlkerde 2 ufo kameraya aldım.

 134. aconda

  13 Temmuz 2014 at 16:01

  Ben insanoğlunun en büyük sorununun Bedenleri olduğuna inanıyorum
  Bedenlerimiz Ruh denilen asıl özümüzü Dünya denilen gezegende bir Astıranot elbisesi gibi kaplayıp yaşamamızı sağlıyor
  Fakat Bu elbise yani bedenimiz sadece bu Dünya’ya uyarlanmış
  Bedenimizden kurtulmadıkça saf enerji olan evrenin diğer bölgelerine ulaşmamız imkansız..
  Yani insan öldüğünde Ruh ile beden arasındaki iletişim Santrali devre dışı kalıyor ama aslında enerjik beden yani asıl olan RUH başka boyutlarda yaşıyor ki; zaten Dünya’ya uyarlanmış bedenimiz 3. boyuttan başkasını algılayamıyor..
  Böyle bakıldığında Aslında bedenimiz enerjik bedenimiz yani RUHumuza vurulmuş bir pranga
  Ya Matematiği yanlış yapıyoruz ya yaptığımız Matematik doğru fakat yanlış yolda ilerliyoruz..
  Gitmek istediğimiz yere bedenimizden ayrılıp gidebiliriz yoksa hep hayal kalacaktır…
  Çünkü Evrenin neresine bakarsak bakalım sabit olan veya bizim için hızlı ama evrene göre karınca hızında ilerleyen her şeyin bir kütlesi var işte bu kütleden kurtulmadıkça ya yavaş ilerleyeceğiz ki; buda asla bizi başka yerlere götürmez yada Dünya’nın sonunu bekleyeceğiz aslında ikiside aynı 🙁
  Ne yapıp ne edip bedenden kurtulmaktır bu işin sırrı işte O, zaman Kara deliklerden Solucanlardan oradan buradan istediğimiz her yerden geçer gideriz boyutun anlamı sıfırlanır..
  Deniz derinliklerine basınç sebebiyle dalamayışımızın tek nedenide Bedenimizdir..
  saygılar

 135. Sezgin

  05 Ağustos 2014 at 04:49

  Evet. Bunun için hazır olanlar var. BEN TUM BILINCIM VE VARLIGIMLA ORTAYA CIKMANIZI ISTEDIGIMI BELIRTMEK ISTEIM..VE KUSKUSUZ OLARAK EVET DERIm.

 136. haktan özorhan

  28 Ağustos 2014 at 09:41

  UZUN ZAMANDIR ARAMIZDALAR.FAKAT İNSANOĞLU TOPYEKÜN BÜTÜNLEŞMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BİLİNÇ DÜZEYİNE HENÜZ ERİŞMİŞ DEĞİL.BÜTÜNLEŞME ZAMANINI İNSANOĞLU BELİRLEYECEK.FAKAT BİREYSEL TEMASLAR ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ARTARAK DEVAM EDECEK.BU TEMASLAR İNSANOĞLUNUN VE GEZEGENİMİZİN KADERİNİ ŞEKİLLENDİRECEK.DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATMAMIZ İÇİN YOL GÖSTERİCİ OLACAK.BU SÜREÇTE MALESEF İNSANOĞLUNUN DAHA BÜYÜK YIKIMLARA SEBEBİYET VERMEMESİ,GEZEGENİMİZİ YOK ETMEMESİ VE KOZMİK DENGEYE ZARAR VERMEMESİ İÇİN MÜDAHALELER KAÇINILMAZ OLACAK.GÖRÜŞMEK ÜZERE…

 137. cetin

  27 Eylül 2014 at 01:37

  dün haberde gördüm bilinen bir gezegende su bulunmuş.yaklaşık 127 ışık yılı kadar uzaklıktaydı.şayet uzaylılar varsa ve o kadar mesafeden geliyorlarsa kesinlikle ya sıçrayıcı yada yakınlarda üsleri var anlamına gelir.ben solucan deliği teorisine inanmıyorum bana fazla uçuk geldi o enerjiyi kullanmak çok güç.ve o gezegen bizim yaşayamayacağımız kadar sıcak olduğunu söylüyorlar demekki sıcağa dayanıklılar ve bazı videolarda volkanlara girdikleri sıcaklarla boğuştukları durumlar söz konusu.yani diyeceğim gökte ararken yerde bulmayalım?

 138. ORKUN

  01 Ekim 2014 at 14:46

  onların görünmeleri, inanıyorum ki dünyanın aydınlığa gitmesi ve dünyada yaşayan insanların prangalarından kurtulması için önemli bir adım olacaktır.dünya insanlığı da yeni bir realitede birleşecektir.tabii ki belli bir zaman içinde. şu anda içinde bulunduğumuz dönemi sakin bir kafayla düşünelim.insanlığı aydınlığa kavuşturması gereken dinler,yanlış yorumlarla dünyayı bölüp parçalamış bir halde.finans sistemi insanların sırtına kambur gibi binmiş.milliyetçilik akımları, kendi ırkını üstün gösterip başka ırkları aşağılayarak nefreti körüklüyor.odaklanarak düşününce gerçekten dünyayı güç ve kibir aşığı bir azınlığın yönettiği anlaşılabiliyor. dünya çapındaki siyasetçilerin hali ortada..bazı faydalı çalışmalar yapmakla birlikte birleşmiş milletler gibi dev bir kurum bile dünyanın ortak çıkarı için,insanların kurtuluşu için çalışmak yerine küresel güçlerin çıkarına hizmet ediyor. bu durumda sorsalar hangisini tercih edersiniz diye elbette yüz sefer de olsa görünmelerinden yana tavır alırım.ben dünyanın gelecekte cennet gibi yaşanacak bir yer olacağına inanıyorum.bu sonuç gelene kadar elbette çok mücadeleler,çok yıkımlar olacaktır.ama umarım sonunda kazanan yine insanlık olur….

 139. mustafa özalp

  23 Ekim 2014 at 21:12

  valla bn ne kadar nanıyorsam çevremdekiler yok diye daa geçiyorlar benimle lütfen artık gelin 🙂 birleşmeye ihtiyaç vardır zannımca hem benide yalan çıkarmamış olursunuz 🙂

 140. cagdas

  30 Ekim 2014 at 19:57

  didim de yaşıyorum,milas havalimanına uçakların iniş ve kalkış istikametleri hep aynı şekilde görürüm.yalnız son zamanlarda gece 3-4civarı iniş kalkış istikametinin tersine doğru çok alçaktan ve sessizce geçen cisimler görüyorum.bafa gölü taraflarında sabaha karşı yıldıza benzer birşey o kadar yavaş şekilde yukarı doğru yükseliyorki ne olduguna karar verememek beni daha da heyecanlandırıyor.ama yalnız olduğumuza inanmıyorum arkdaşlar

 141. musti

  31 Ekim 2014 at 03:04

  karisik duygular icerisindeyim.
  olduklarina inaniyorum. Karslasmak ta isterim ama yani akillisiyla,
  manyagin biriyle karsilasip üstümde deney yapmasini istemem.

 142. Işık

  01 Kasım 2014 at 08:17

  Bilinç( çoklu boyut), Akli derinliklerin haricinde ki gerçekleri kapsar..
  Bu gerçekler, bireysel farkındalığınızı ve toplum yapınızı doğurur..
  Akli düşünceleriniz kozmik DNA’nızdan var olup, kültürel ve toplumsal eğilimleriniz ile oluşur.. İşte bu Düşünce ve bilinçle doğru orantıda ve aynı enerjide kesiştiğinde, Kararınız doğruluk,Arınmışlık ve hakkaniyet taşır..

  Sizde, toplumlar bireylerden oluşur.Ancak hiç bir birey, oluşumunda bulunduğu toplumu yönlendiremez.. Negatif Düşünceler, Gelecekte Negatif olayları - Pozitif Düşünceler geleceğinizdeki pozitif olayları doğurur.. Bireysel İrade bu denli güçlü ve mutlak iken, kitlelerin sonuçları korkunç olur..

  Evren, Dünya küresi, gördüğünüz, dokunduğunuz her şey, boyutsal enerji formlarıdır.Kozmik 7 atomik parçanın meydana getirdiği dereceler, sizlerde farklı titreşimler oluşturur ve bu titreşimler boyut ve evrim gereği olarak farklı görüntü, ses, doku ve duyguları oluşturur..
  Düşünce boyları konsantrasyonla Evrenin enerji havuzunda öyle güçlü dolaşır ki, bir medeniyetin negatif - pozitif istek ve düşünceleri diğer tüm medeniyetleri derinden etkiler..

  Sizler, Acının, Üzüntünün, Umutsuzluğun, Korkunun hakim olduğu bir gezegendesiniz.kendi içinizde var oluşunuzla gelen Sevginin dahi varlığı gizleniyor. Güç, Para ve bunları elde etmek için seçilen yol, Dünyayı olduğu kadar Diğer medeniyetleri de etkiliyor.. Negatif medeniyetler bundan, Sizin yöneticileriniz de ondan besleniyor.. Bu sonu korkunç olacak gidişatı değiştirmek, Bilinç ve pozitif isteğinizden geçiyor.Kararınız sizlerin geleceği…

 143. Selamlar hocam..

  02 Kasım 2014 at 04:11

  Hocam selamlar geçenlerde bir kaç rüya gördüm. bunu sizinle paylaşıyorum belki yorumlayabilirsiniz.. Rüyamda yıldızların üzerinde uçan bir saray gördüm bu sarayı görmeden önce bir genç kız bana oraya bakmamı söyledi.
  aradan bir ay yada yanılmuıyorsam 2 ay geçti 2 gün önce bir rüya gördüm
  rüyam çok gizemliydi yine gökyüzünde bulutların ortasında devasa yapılarla oluşmuş bir piramit gördüm bir adam tekrar bakmamı işaret etti.
  piramit denilen taş parçasına tekrar baktığımda üzerindeki şekiller resimler farklı bir resime dönüştü gözümü kapatıp açtığımda bu vaka devam etti
  yorumunuzu merak ediyorum sevgilerimle…

 144. çiçek

  03 Kasım 2014 at 12:39

  Dürüst bir mesaj ise tüm insanlık ve dünyamız için ‘EVET…geçikmeyin lütfen..

 145. çağdaş

  04 Kasım 2014 at 22:14

  arkadaşlar, ben ufoların yani uzaylıların başka bir adla, 5 ve üstü boyutların bizi her konuda takip ediyorlar. Sadece bize yol gösterebilirler,
  iletişim olarak dünyadaki halk şuan tam hazır olduğunu sanmıyorum. onlarda benim düşündüğüm gibi düşünüyorlardır. biz 4. boyuta girmiş olabiliriz ama bizim daha anlamadığımız çok seyler var.

  Her keze saygılar….

 146. evrenn

  07 Kasım 2014 at 11:39

  tanışalım:)

 147. Sinan

  14 Kasım 2014 at 14:05

  Sadece çok az bişey dicem. Uzaylılar var oldugunu,nerde yaşadını,bizden nasıl oldugunu bu gibi bilgileri elde etmek istiyorsanız (51 BÖLGE)’de bulabilirsiniz. Son 60 Özel şirketler tarafındanda iş birliği yapılan bu bölge BOB LAZAR’in dedigi gibi dünya dışı varlıklar tarafından’da iletişim edildigi ortaya çıkmıştır.
  Ve neden (51 BÖLGE)’de bu iletişim sağlanıyor derseniz sanırım karşıma çıkıcak uzaylıdan korkuyorum derseniz bu (51 BÖLGE)’de söz konusu dildir yani böyle varlıkları yüksek seviyede bir duyarlıkla karşılanmalıdır bu yüzden 51 BÖLGE. Çok merak ediyoruz evet ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde (51 BÖLGE) bi sayfa halinde dünyaya açıklancak. bu arada 51 BÖLGE hakkında en kısa net bilgi için YOUTUBE’de bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim…

  http://www.youtube.com/watch?v=zcFghdr9osc

 148. Muhammet sibili

  21 Kasım 2014 at 22:34

  evet sonsuz yaratanin ve sonsuz yaratanin hizmetindeki pozitif gezegenler konfederasyonun farkindayim temasa hazirim sizi sonsuz yaratanin sevgi ve isigi ile selamlarim sevgi ve isikla

 149. Uzaylılara inanan Ferhat

  13 Aralık 2014 at 16:15

  Uzaylıları araştırmak çok güzel bir şey ve ben bu evrende yalnız olmadığımızı düşünüyorum büyüyünce astronot olacağım çünkü uzayla çok ilgim var.

 150. ramazan

  14 Aralık 2014 at 18:11

  evet inşallah yeryüzüne inip görmek de nasip olur merak içindeyim benimde elimde bir kaç fotoraf var gittikçede her 5 günde 1 kez 4 tane ufo görülüo belkide daha çok ama bizim haberimiz yok bunlarla irtibata yada konuşmak için cihaz yapsalar ne güzel olurdu demi

 151. Ruud

  01 Ocak 2015 at 03:30

  2015 girdiğim ilk dakikalarda pencereye cıkmıstım havai fişekler patlıyor mu diye, sonra birden gözüme bir ışık takıldı uzun bir süre izledim sonra aniden aşağı indi gözden kayboldu tekrar çıkarmı diye bekledim ve başka bir yönden 2 tane daha çıktı ve bunlar kesinlikle uçak değildi biri yerden yukarıya doğru yavaş yavaş yukarı çıktı ve ışıkları parlak bi şekilde yanıyordu diğeri ise düz bir çizgi şeklinde ilerliyordu bu olaya cıplak gözle şahit oldum ve gözlerime inanamadım ve bu yazdıklarım şaka değil bende çok inanmıyordum bu uzaylı hikayelerine fakat bu olaydan sonra şüphelerim çok arttı ve kimse bana uzaylı kesin yoktur diyemez

 152. utku

  25 Ocak 2015 at 20:03

  ARKADAŞLAR BU MESAJ NEZAMAN İNTERNETTE BULUNDU YAKIN ZAMANLARDA İSE BUSADECE BİR İŞARET OLABİLİR ÇÜNKÜ SON YILLARDA AŞIRI DERECEDE UFO SAYISI ARTTI HER HAFTA GÖRÜCEK DURUMDAYIM ZATEN

 153. Kaan

  31 Ocak 2015 at 19:44

  !!!!!!!
  Ben bugun Akşamı köydeydim ,ve Gökyüzünden değişik ışıklarda uçan cisimler gördüm.İlk önce bu uçan cisimlerin uçak veya helikopterden çok farklı olsuğunu gördüm.İlk önce resimlerini çektim meraktan.Sonra resmi yakınlaştırdıkça yuvarlak yukarısında da bir tane yuvarlak olan bir cisim gördüm.Fotoğrafları çektim şuan hepsi galerimde.Bana ulaşırsanız resimleri atabilirim.Resimler Türkiye Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde çekilmiştir.Bana ulaşın be resimleri atayım!!

 154. erdi

  01 Şubat 2015 at 20:20

  keske yazin area 51 bolgesine gezi duzenlesek amerika cok uzak olsada cok guzel olurdu icinde uzay gemisi ve uzaylilarin oldugu bi bolgeyi uzaktan gormek internnette bile insan heyecanlaniyor bide gercekte gorsek..uzaylilar kurandada yaziyor cok ciddi vakalar var ama dunyada gizleniyor mu insanlar mi onyargidan ciddiye almiyor anlamiyorum bi aratirsalar ben sabah 10 dan beri araliksiy area 51 i arastirdim ve cok ilgimi cekti yani insanlar biraz arastirip bilinclenmeli yada bunlarin kamuoyuna bi sekilde gosterilmeleri lazim cok cok onemli seyler

 155. taha

  15 Şubat 2015 at 00:38

  lütfen artık ortaya çıkın çoğumuz bunu istiyoruz ve bilenlerimiz bilmeyenlerimize anlatarak şok olmamalarını sağlarız uzaylılara inanan azınlıkta olsa inanmayanlar bu şoku atlatacaktır.çocukluğumdan buyana dünya dışı varlıklara inandım ve inanıyorum çoğu alimlerde dünyadışı varlıkların olduğunu bilir.en önemlisi ise kuandada açıkça olmasada..18 bin alem diye geçer ve gökteki ve yerdekiler allaha secde ederler diyede geçer bunun birçok kanıtı var.neolur ortaya çıkın artık sizlere inananlar çokvar ortaya çıkmanızı ben şahsen istiyorum çıkmaz iseniz benimlede olsa irtibata geçin enbüyük hayalim çıkın artık

 156. ahsen gümüş

  17 Şubat 2015 at 13:49

  evet uzaylılar var veya yok ama şunu biliyoruz ki evren çok büyük bir yer ve nerdeyse her saniye başı yeni bir gezengen buluyorlar ve bu alanlarda bizden üst düzey veya alt düzey canlılar olabilir ama bazı fotaraflar onların var olduğunu ufolar ile görüyorlar ama bu onların bizden üst düzey olduğunu kanıtlıyor ve uzaylılar var ise ya iyiler ve bizle konuşmak istiyorlar yada kötüler ve istila etmeye başlıyorlar bilinmez ve uzaylıların olduğu bir kanıt ise emin değilim ama insanlar bir tarlaya mektup yazmışlar aradan 1 saniye geçmiş ve uzaylılardan sanırım mektup gelmiş sizce bu hız nereden geliyor
  evet bence uzaylılar çevremizde çünkü bu sonsuz uzayda tek canlı biz olamayız ben 101 yaşındayım türkiyede yaşıyorum ve gaziemir nevvar salih işgörende okuyorum uzay bilimcileri en yakın zamanda bana cevap yazın

 157. ahsen gümüş

  17 Şubat 2015 at 14:02

  sizce uzaylılar varmı ban göre var çünkü uzay koskaocaman ve sonsuz bir yer ve nerdeyse her saniye başi yeni birgezegen buluyorlar eğer bu uzaylılar var ise ya kötü yada iyilerdir iyiler ise bizle iletişim kurmaya çalışıyorlardır kötü iseler dünyamızı ele geçirmeyi planlıyorlardır.dünyamızda ise bir sürü ufo görürüyor .yani uzaylılar bizden bu canlılardan bilgi alıyorlar demek .
  bu canlılar bizden daha üst düzeye sahip yada altdüzeye sahip demektir . ama ufoları onlar oluşturduğu için bizden daha üstdüzeylerdeler .bu yüzden bizler onlardan daha az bir teknolojiye sahibiz ben 11 yaşında ve türkiyede yaşıyorum il izmir ilçe gaziemir ve ben gaziemir nevvar salih işgören ortaokulunda okuyorum lütfen nasa bilimcileri bana ulaşı nve mektup yazın .

 158. serhat

  18 Şubat 2015 at 20:13

  Elinde resim yada görüntü olduğunu iddia eden ve bana mesaj atın size yollayayım diyen arkadaşlar öncelikle o görüntüleri haktan beye gönderin.Daha sonra eğer görüntüleri paylaşmak konusunda samimiyseniz youtube’a yükleyin sayfanızın adınıda verin herkez oradan baksın…Bana mesaj atın diyen adamlarada çok fazla itibar etmeyin arkadaşlar…

 159. ahsen gümüş

  06 Mart 2015 at 13:31

  Ben uzaylıların olduğuna inanıyorum.Lütfen bana cevap yazın.Daha önceden de söylediğim gibi o adrese lütfen ulaşın ve mektup yazın.SİZİN HAYRANINIZIM!!!!!!3

 160. UMUT KOPUZLU

  03 Nisan 2015 at 19:24

  BEN 12 YAŞINDAYIM VE BÜYÜĞÜNCE UFOLOG OLMAK YANİ UFOLOJİ İLE İLGİLENMEK İSTİYORUM BENDE UZAYLILARIN VAR OLDUĞUNA İNANIYORUM.İLK İNANMAYA BAŞLADIĞIMDA Nnational geographic CHANEL DA UFOLARIN PEŞİNDE DİE BİR BELGESEL VAR O VİDİOYU VE OLAYI YAŞAYAN ADAMIN ANLATTIKLARINDAN SONRA UZAYLILARI ARAŞTIRMAYA BAŞLADM. BİR GÜN UZAYLILARIN DÜNYAYA İNİP BİZİMLE İLİŞKİ KURACAKLARINA İNANIYORUM.BU HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BANA YARDIM EDEBİLİRSENİZ SEVİNİRİM OUTLOOK HESABIMI YAZDIM HESABIMA MESAJ YOLLAYA BİLİRSİNİZ.. LÜTFEN AMA LÜTFEN BANA DÖNÜN

 161. Erdem

  11 Nisan 2015 at 01:31

  Hepsi ”BİR” Hepsi Hak’tan…”BİR” ve birlik için EVET…Öze dönme zamanı…Korku sadece geriletir. Korkmayın, gelecek sevgi üzerine kurulacaktır yerinizi alın…Savaşçı olmak herzaman zordur ama sonucunda eşitlik,adalet ve sonsuz bilgi varsa korkuya ve zorluklara karşı savaşmak zorundalıktır. Irkımız ve tüm evren için en doğru kararı seçin lütfen…Sevgiyle kalın…

 162. Ali Kvp

  29 Nisan 2015 at 23:16

  Benim Gozlemlerim Su Dunya Disi zeki Yasam Uygarliklari insanlari inceliyor
  fakat Goruyorlarki insan oglu gaddar egolu savas katletme bunun gibi
  bir cok arastirmalari yapiyorlar bir zamanlar Dunya Disi zeki yasam uygarligindan gelen 1 filo A.B.D de sanirsam Bir Atom a mudahale etmislerdi
  tabi bunu A.B.D bir sekilde ort bas ettiler ama butun belgeler gun yuzune cikiyor bu gunun Tarihinden itibaren 20 sene 26 ay sonra birebir temaslar olucaktir zaman ilerliyor Bagzi insanlar gibi bende telepati seanslari yapiyorum dag evimde bende gozlemliyorum geliyorlar bunlari kayda aliyorum son teknoloji kamera ve video kayit cihazlari ile en kisa zaman icinde
  Sayin Haktan Akdigan Bey e yollamayi arzu ediyorum ve tanismayi ictenlikle isriyorum inanin bunlar komplo teorisi deyildir tamamen 18 bin alemin mucize sidir Allah cc Sadece insani yaratmamistir Bu dunya disi varliklarin dunya yuzunde usleri oldugu bilgisini aldim zamanim olursa bu denilen yerlerde cihazlarla inceleme yapmak icin gidecegim.evren sizlere emanet olsun.

 163. murat

  14 Mayıs 2015 at 09:58

  Ortaya çıkmaları iyi olurmu ,olmazmı tartışılır fakat. Tamamının iyi olduğunu hiç sanmam. Özellikle reptilyan varlıklar. İnsana benzeyen tipte olanların dostlarımız olduklarını düşünüyorum. Reptilyan varlıklar genelde kurban ve kan isterler. Bu onların yaşam besini.

 164. ENGİN

  17 Mayıs 2015 at 19:04

  Bu mesajdan benim anladığım şu:Dünya da çok fazla adaletsizlik var,bütün dünya 3 5 kişi yada topluluk tarafından köleleştirilmiş durumda,insanların özgürlüğü,özgür iradesi ellerinden alınmış ve insanoğluda buna hiçbir türlü karşılık veremeyecek hale gelmiş.Bu durum onları da etkilemiş ve bizler için endişeleniyorlar,bize yani köleleştirilenlere yardım etmek istiyorlar fakat bunun şu anki yaşantımızı tamamen ortadan kaldıracağını ve neredeyse hayata yeniden başlayacağımızı anlatmaya çalışıyorlar,yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar.nelerle karşılaşacağımızı anlatmaya çalışıyorlar ve üçüncü guruptan bahsediyorlar ki en can alıcısı bence bu,kötülük sizi tamamen ele geçirmeden bize izin verin ki çok geç olmadan sizlere yardım edebilelim.Merak ediyorum acaba bu mesajı kaçıncı kez yolladılar tarih boyunca???Ve bıkmadan tekrar ediyorlar,yardım etmek istiyorlar.Sanırım artık sona yaklaşıyoruz bizlerden sonrası olmayacak gibi,korkutucu korkutmak istemiyorlar fakat bir nesil sonrası için umutları yok,birşeyler olacaksa bizim neslimizde olacak ya kendimizi yokedeceğiz yada bize yardım etmelerini sağlayıp insan ırkını hiç olmadığı kadar yücelteceğiz,biz buna sahibiz,Allah bize öyle bir güç vermiş ki farkında değiliz,izin verin farkına varmamıza yardım etsinler…………….Çok önemli birşey daha var,bizi yönetenlerden yani sanırım devletleri yönetenlerden izin istemişler ve olumsuz yanıt almışlar.BU NE KADAR İĞRENÇ BİRŞEY,CİDDİYE ALMAMALARI NE KADAR UTANÇ VERİCİ,HERKES ÖZGÜR İRADESİ İLE KARAR VERMELİDİR,İNSANLIĞIN ÖZÜ BUDUR,BUNA MANİ OLAMAYACAKSINIZ,BUNU İSTEMEYENLER NEFSİNE İRADESİNE YENİK DÜŞMÜŞ KİŞİLERDİR VE ASLA İNSANLIĞI TEMSİL EDEMEZLER…….İçindeki maneviyatı hisseden,etten kemikten fazlası olduğunu hisseden her insan bu değişimin gerekliliğini ve yardım almayı isteyecektir…

 165. ENGİN

  17 Mayıs 2015 at 19:25

  Yarattığın farkındalık için teşekkürler.Bir ruhumuzun olduğunu kabul etmek yolun yarısıdır,materyalist düşüncelerden kendimizi soyutlayabilirsek ve inanırsak,evrendeki herşeyin enerjiden oluştuğuna ve hiçbirşeyin yok olmayıp alsında biçim veya boyut değiştirdiğine inanabilirsek,maddenin aslında gerçekleri gizleyen bir hile olduğunu görebilirsek o mertebeye erişebiliriz fakat bunun için yardım almamız şart,insanoğlu benliğinden öyle koparıldı ki sanki herşey bilinen,alışıldık ve ne yazıkki kaçınılmaz bir sona doğru ilerliyormuş gibi ve insanoğlu bunu değiştirebileceğinin asla ve asla farkında değil ne yazık ki.Gelecekler,eninde sonunda gelecekler çünkü ben insanoğlundan umutluyum,çünkü insanoğlu uçurumun kenarına gelmeden kendisini kurtaracak olanı farketmeyebilir fakat o son an da eminim ki gerekli adımı atacaktır,birlik olup bu kaçınılmaz gibi görünen sonu değiştirecektir…

 166. yaagmuur35

  29 Haziran 2015 at 17:21

  Bu koskoca evrende elbette yalnız değiliz biz bu evrende bir noktayız sadece ve insanoğlu olarak sadece gözümüzle gördüğümüze inandığımızdan ortaya çıksınlar

 167. RABİA MERYEM AYKURT

  29 Haziran 2015 at 19:04

  bütün kalbimle onları kabul ediyorum… çocukluğumdan beri kainat’da dünya dışında yaşamlar olduğuna inandım. Sizi bütün kalbimle kabul ediyorum…

 168. Önemsiz

  01 Temmuz 2015 at 20:26

  Mesele bence var sence yok meselesi değil.Sonuçta dünya dışı zeki.yaşamın varlığı kabbulenilmesi gereken bir gençeklik.Zira mükemmel bir yaratıcının eseri olan şu kusursuz evrende yanlız bizi düşünmek akkılıca olmadığı gibi bencilliktirÖnemli olan bu evrensel tekamül sürecinde onlarla birlikte yürümek dünyevi hırslar ve egoların kurbanı olmamak farklılıklarımızı değerlerimiz olarak görüp dünyayı barış sevgi ve kardeşlik içinde paylaşmaktır. Bu benim şahsi görüşümdür ki dünya henüz hazır değil fakat bizi hazırlayacak olan yine onlar…İlerleme elbette var UFO diyene yıllar önce küçümseyerek bakılırken şimdi ise bu konu hakkında araştırmalar yapılıyor hatta kamu oyuyla paylaşıldığı gibi insanlar fikir alışverişinde de bulunuyor inannıki temas çok geç değil bize düşen bazı şeyleri aşmak….

 169. Ayaz

  20 Temmuz 2015 at 20:54

  Ben uzaylıları ve uzayı 5 yıldır araştırıyorum ve dünya dışı varlıkların olduğuna inanıyorum ama onların görülür bir halde karşımıza çıkmasını istemiyorum.nedeni insanların çok bencil kaba ve aptal olmaları…
  ortaya çıkarlarsa onlara zarar vermeye çalışabiliriz raporlarıma göre onlar bizi yok etmek istemiyorlar. fakat biz onlara zarar vermeye çalışırsak onlarda bize düşman kesilebilirler.

  TEŞEKKÜRLER

 170. HAKAN ÇİMÇEK

  31 Temmuz 2015 at 13:54

  31.07.2021 SAAT 13:15 / 13:30 CİVARINDA İZMİR ADNAN MENDERES HAVA LIMANI YAKININDA SEKIL ITIBARIYLE UFOYA BENZEMEYEN ANCAK HAVADA ASILI GIBI SABIT DURAN TARIFI ZOR KIRMIZI VE SIYAH RENKTE BIR CISIM GORDUM. BENDEN BASKA BILDIREN BIRI OLUP OLMADIGINI MERAK ETMEKTEYIM. ILGILENIRSENIZ SEVINIRIM.

 171. mrshek

  11 Ağustos 2015 at 12:59

  merhaba ben telepatik temas kurmak ister miydim dıye dusunuyorummm sanırım evet! ama kendı fıkrımı ve beynıme ızınsız mudahale olmadan ve paranoyakca heryerde olduklarını dusunmeden temas kurmak ısterım ama bunlardan tum bu ıstedıklerımden emın olmak zor. insan insana inanmayan ve guvenmeyen bır dunyada nasıl ınsansı varlıga ınanabılınır kı ? sevgı. sevgı ınsanda da sınırsız ama ınsandakı yoklugu cok zararlı. onlarda sevgının olmadıgı dusunuldugunde nasıl kendımızı guvende hıssedebılırız kı ?

 172. Turan Kurtboğan

  19 Ağustos 2015 at 23:13

  Arkadaslar agustos 15 in bgecesinden buyana her gece saat 22 ve 23 sularında izmirde gökyüzünde mavi ışıklar yayarak kuzey yönündengüney yönüne giden araclar görüyorum,benden baska gören varmı? Ltf. Yazın

 173. Alkim

  17 Eylül 2015 at 09:34

  Dunyanin bu yozlasmis ve savas ve korku halinde ortaya cikip bizlere dogru yolu gosterlerini diliyorum.

 174. cansu

  04 Ekim 2015 at 02:42

  Merhaba uzaylılar bence buraya artık gelmelisiniz heleki bu zamanda ve Türkiye’ye nedenini söyliyim türkler çok komik insanlardır ve özünde misafirperver sempatik insanlardır gelin hepiniz bizde bile kalabilirsizin burda savaş var kan var dehşet görüyoruzz
  siz gelin <3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

 175. cansu

  04 Ekim 2015 at 02:50

  Ben ciddi olarak bir şey söylemek istiyorum, küçükken evimizin bodrum katına girmiştim her yer karanlıktı tek aydınlatma yeri küçük demirli pencereydi orada kocaman kafalı ten rengini hatırlamıyorum, gözleri çok iri enine ve boyuna büyük olan kahverengi gözlü bir varlık gördüm parmaklarını demirliğe koymuştu ve parmak sayısı azdı tıpkı bahsettiğiniz gibi, çok etkisinde kaldım 20 dk boyunca konuşamadım hep ağladım anneannem okuyordu bana 😀 ben uzaylılara hep inandım çünkü dindar biriyim Rabbım neler neler yaratmıştır değil mi? O kadar gezegen ve bu kocaman evren sadece insanoğlu, hayvan, bitki yada cinler melekler vs. için yaratılmış olamaz 🙂 Evet gördüğümde ürktüm ama kesinlikle şu ahir zamanda kendilerini ifşa etme zamanları geldi artık çıkın ortaya lütfen ^^ ayrıca benimlede iletişime geçebilirsiniz gizli bilgiler için ekleyin : https://goo.gl/m0H71T

 176. Emine Kurtyemez

  17 Ekim 2015 at 12:52

  Merhaba ben onların varlıklarına inanıyor uzaylıları yakından görmeyi ailecek çok istiyoruz gizli bilgiler için ekleyin : https://goo.gl/m0H71T

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

SiriusUFO | © 2017

To Top