Yakın Temas

VARLIK TİPLERİ

V A R L I K T İ P L E R İ

Araştırmacıların çalışmaları henüz bitmemiş olmakla beraber, genel mahiyette de olsa, uzaydan gelenlerin hiç değilse dış görünüşleri hakkında genel bir sınıflama yapacak kadar elde bilgi toplamış bulunuyoruz. Bu bölümde tamamen gözleme dayalı istatistiklerden çıkarılmış bir sınıflamayı sizlere nakletmeye çalışacağız.

Uzaydan gelenler insan, robot, hayvan yada herhangi bir gözlem-diski olsun; olaylarda hiçbir gelişigüzellik , rasgelelik bulunmamaktadır. Tam tersine uçan daire olayları, göründüğü ve anlayabildiğimiz kadarıyla bile, büyük bir şuurluluk arz etmektedir. Uzaydan gelenlerin, henüz tam olarak anlayamıyor olsak bile , tüm dünya insanlarını ilgilendiren bir amaca göre hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Uçan daire olaylarını yöneten sistemin yada sistemlerin Dünya teknolojisinden çok ileri bir teknolojide bulundukları hususu da bu istatistiklerden anlaşılmaktadır.

Her canlının bulunduğu ortama uyması evrensel bir yasa. Dünyadaki canlılar dünya kurulalı beri fizik küfre olarak geçirdiği değişikliklere uymak üzere birçok farklılık göstermiştir. Bu değişimler, devamlı olarak değişmekte olan fizik ve ruhsal etkilere paralel olarak sürüp gitmektedir. Bunun tabii sonucu olarak, elbette ki bizimkinden çok daha değişik fizik ve ruhsal etkiler taşıyan maddesel ortamlarda çok değişik canlı tipleri bulunacaktır. Ama tuhaf olan şudur ki, belirli bir prototip (baş-gövde-kollar-bacaklar olmak üzere ) adeta, hiç değilse bizimkinden çok farklı olmayan maddesel ortamlarda muhafaza edilmiş. Hatta bu evrensel şekle robotlarda bile sadık kalınmıştır. Hatta uzaydan gelen robotlar o kadar gelişmiş görünmektedir ki, bunların hem dış görünüş hem de davranışlar bakımından şuurlu bir varlıktan ayırmak çok zordur. Bundan başka tamamen bizim gibi et ve kemikten yapıldığı belli olan varlıkların robot gibi hareket ettikleri de gözlemlerde geçmektedir.

Dünya dışı varlıklarla temas kuran şahıslardan ve de yakın gözlem raporlarından edinilen bilgilere göre gezegenimizi en çok ziyaret eden varlık grupları şunlardır:

• PLEİADESLİLER
• SİRİUSLULAR
• ORİONLULAR
• ZETA-RETİCULİLER
• ARCTURUSLULAR
• ANDROMEDALILAR
• SANTORLAR
• VEGALAR
• NORDİKLER
• MAVİLER

Dünya dışı varlık tipleri incelenirken anlaşılması gereken önemli noktalardan biri, tüm dünya dışı varlıkların insan görünümünde olmadığıdır. Farklı gezegen koşulları altında ve farklı atmosferik ortamlarda gelişen beden biçimleri, doğal olarak farklı görünümlerde olmaktadır. Bu nedenle evren, birbirine benzeyen ve benzemeyen sayısız yaşam formuyla doludur.

Ziyaretçiler arasında bizim galaksimizden olduğu kadar uzak galaksilerden gelenler de bulunmaktadır. Temasçılardan edinilen bilgilere göre, insanlarla iletişim kuran dünya dışı varlıkların yüzde 95’i pozitif bir kişiliğe sahiptirler. Bu uygarlıkların büyük çoğunluğu teknolojik ve ruhsal yapı yönünden insanlardan çok ileridedirler. Onlar, insanların özgür iradelerine saygı duyarlar ve evrimimize herhangi bir şekilde müdahale etmezler.

Pleiadesliler

Pleiadesliler, Dünyamızdan 400 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Yedi Kardeşler olarak da anılan Pleiades takımyıldızındaki Erra gezegeninden gelmektedirler. Bu varlıklar, fiziksel görünüş itibariyle insan ırkına benzemektedirler. Tam bir insan görünümünde olan Pleiadesliler genelde sarışın olmakla beraber, bazıları koyu renk saçlıdır. Gözleri genelde açık mavi ya da açık kahverengidir. Pleiadesliler arasında yaklaşık 1.50 cm. boylarında çok narin yapılı varlıklar olduğu gibi, 2 m. boyunda olanlar da bulunmaktadır. Bazıları kızıl saçlı ve açık tenlidir. Pleiadesliler insanlarla en çok ve sık temas kuran varlık tipidir. Pleiadesliler pozitif odaklı; teknolojik ve zihinsel açıdan ileri varlıklardır.

Siriuslular

Dünyamızdan 8 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve köpek yıldızı olarak da bilinen Sirius, ileri bilince açılan boyutlar arası bir kapı niteliğindedir. Siriuslular teknolojik ve spiritüel açıdan bizden oldukça ileridir.

Siriuslular Pleiadesliler’e göre daha koyu renkte bir tene sahiptirler; ten renkleri açık kahverengiden çok koyu kahverengiye varan bir çeşitlilik göstermektedir. Çarpıcı bir göz yapısına sahiptirler; gözleri büyüktür ve hafifçe kesişmektedir.

Siriusluların atalarından bazıları uzak geçmişte gezegenimizle etkileşime geçmişler ve genetik projenin bir parçası olmuşlardır. Hatta bazıları kendi içlerinde genetik değişimlere uğramışlardır. Bu değişimler sonucu bazıları daha açık bir tene sahip olurlarken, bazıları ise genetik açıdan diğerlerinden çok daha farklı hale gelmişlerdir.

Siriusluların bazıları insana hiç de benzemeyen varlıklardır; daha çok böcek ve sürüngenleri andırırlar. Bunlar insan gibi memeli yaratıklar olmalarına rağmen, farklı bir görünüşe sahiptirler.

Orionlular

Orionlu varlıkların yaklaşık %75’i insan benzeri bir görünüme sahiptir; geri kalan %14 ise insanlara benzememektedir. Orionluların en belirgin özelliği gözlerinin benzersizliğidir. Oldukça keskin mavi gözlere sahip Orionlu varlıklarla temasa geçmiş pek çok insan bulunmaktadır. İnsan benzeri Orionluların %90’ı açık kahverengi tene sahiptir; geri kalan % 10 ise Kafkas tipli, açık renk saçlı varlıklardır.

Zeta Reticuliler

Bu insan benzeri varlıklar, Reticulum adını verdiğimiz güney takım yıldızındaki Zeta 1 ve Zeta II ikiz yıldızlarından gelmektedirler. Zeta Retucililer 1 m.- 1,5 m. boyundadırlar; genelde zayıf görünümlü, vücutlarına oranla büyük kafalı ve saçsızdırlar. Gözleri büyük ve kapaksızdır. Ağız, burun ve kulakları çok küçüktür. Zetalar, türlerini değiştirmek ve bugünkü hallerine gelebilmek için genetik mühendislik ve klonlamadan yararlanmışlardır. Zetalar dünyamızı sıkça ziyaret etmekte ve insanlar tarafından genellikle “gri varlıklar” olarak adlandırılmaktadırlar. Zeta Reticulilerin türlerinde değişime gitmeden önceki temel genetik özellikleri insan ırkına benzemektedir. Zetalar, dönüşümleri sırasında beden yapılarını da değiştirmişlerdir. Bu, onların neden dünyayı ziyaret ettiklerini ve genlerimizle ilgilendiklerini de açıklamaktadır. Dönüşümleri sırasında kendilerini duygulardan arındırmakla hata yaptıklarını düşünen Zetalar, yeni bir değişim için orijinal genlerini aramaktadırlar.

Andromedalılar

Spiritüel varlıklar olan Andromedalılar, Andromeda galaksisinden gelen çok eski, meleğimsi bir ırktır. Bu varlıklar, Pleiadeslilerin ve tüm insan evriminin liderleridir. Aynı zamanda tamamen farklı bir evrim kolu olan ve hem suda hem de karada yaşayabilen Cygnusian ırklarını da yönetmektedirler.

Arcturuslular

Bootes takım yıldızındaki kırmızı dev yıldız Arcturus, Dünyadan yaklaşık 36 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır ve olağanüstü parlaklığı sayesinde Mart-Kasım ayları arasında kuzey yarım küreden görülebilmektedir. Arcturus uygarlığı, galaksimiz içindeki en gelişmiş uygarlıklardan biridir. 5. Boyutta bulunan Arcturus uygarlığı dünyanın gelecekteki prototipi olarak kabul edilmektedir. Arcturuslular, fiziksel olarak kısa boylu ve zayıftırlar. Boyları 90- 120 cm. arasındadır. Birbirlerine çok benzeyen bu varlıklar, bu durumun birbirleriyle kıyaslanmayı önlemesinden dolayı memnundurlar. Tenleri yeşilimsi renktedir. Büyük, badem biçimli gözleri vardır. 3 parmaklıdırlar. Arcturusluların gözleri, koyu kahverengi ya da siyahtır. Fakat görmelerini sağlayan ana organları, gerçekte gözleri değil telepatik bilinçleridir. İşitme duyuları ise telepatik özelliklerinden bile daha ileridir.

Vegalar

Vegalar, Dünya’dan yaklaşık 26 ışık yılı uzaklıkta bulunan Lyra takımyıldızındaki en parlak yıldız olan Vega’dan gelmektedirler. Bu varlıklar 1.80- 2.10 cm boylarındırlar. Kalın ve dayanıklı derileri vardır. Vegaların temel saç renkleri siyahtır; fakat aralarında koyu kahverengi saçlılar da bulunmaktadır. Bazı Vegaların ise çok az saçı vardır ya da hiç saçı yoktur.

Vegalar iki sınıfa ayrılmaktadır. İlk sınıftaki Vegalar insan benzeri varlıklardır. Oldukça çarpıcı gözleri vardır, fakat Zetalardan farklı olarak gözkapakları mevcuttur. İkinci tür Vegalar ise insana benzememektedirler. Böcek ve sürüngenleri andıran bir görünümleri vardır. Bu sınıftaki Vegaların saç renkleri genellikle yeşilimsidir. Derilerinde ve kanlarında bulunan bakır, vücutlarına yeşil bir renk vermektedir.

Santorlar

Santorlar, Dünyamızdan yalnızca 4.2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Alfa Merkezi Sistemi’ndeki en yakın komşularımızdır. Santorlar, teknolojik ve ruhsal açıdan bize yakın güneş sistemlerindeki en gelişmiş medeniyetlerden biridir. Siriuslular, Pleiadesliler ve Venüslülerle aralarında yakın bir bağlantı bulunmaktadır.

Alfa Merkezi Sistemi, 3 yıldızdan oluşmaktadır; bunlar astronomik literatürde Alfa A,B,C olarak adlandırılmaktadırlar. Bunlardan Alfa C yıldızı güneş sistemimize en yakın olanıdır.

Santorlar, diğer medeniyetlerle birlikte, özellikle son 4000 yıldır dünyadaki evrimi izlemekte, ve insanlara evrimlerindeki bir sonraki adım olan Yeni Çağa geçişlerinde yardım etmektedirler.

Santorların teknik yetenekleri hayal edebildiğimizin çok ötesindedir. Devasa uzay gemilerinin yapımı ve yıldızlar arası seyahat, ancak Santorlar’ın da sahip olduğu maddeleşme ve madde boyutundan ileri bir boyuta geçme yeteneği ile mümkündür.

Nordikler Nordikler, geldikleri yıldız sistemini hiçbir zaman açıklamamışlardır. Oldukça güzel görünümlü varlıklardır; sarı saçlıdırlar, bu yüzden çoğu kez “sarışınlar” olarak adlandırılırlar. Gözleri koyu mavi renktedir. Boyları 1.50- 1.80 cm arasında değişmektedir. Nordikler, Dünyadaki sorunları çözmek için uğraşmaktadırlar. Kendilerine değil de başkalarına odaklanan varlıklarla çalışmayı tercih ederler.

Maviler

Maviler de Nordikler gibi hangi yıldızdan geldiklerini açıklamamaktadırlar. Kısa boylu varlıklardır ve yarısaydam, mavimsi bir tenleri vardır. Gözleri büyüktür ve badem biçimindedir. Oldukça spiritüel varlıklardır ve her insanın kendi yolunu takip etmesi gerektiğine inanırlar.

.FOTOĞRAFLAR

32 Comments

32 Comments

 1. seyid

  07 Şubat 2013 at 21:46

  Ya kardeş evrim işi olaya karıştımı olmuyor biliyoruz ki islamda evrim kesinlikle yoktur…

  He siizn evrim dediginzi darwin in teoriinden farklıysA ayrı ama sizde onun gibi insanalr hayvadan gelmiş yok önce uzaylıymış derseniz olmaz yanlıştır bu ..sizden çok ama çok rica ediyorum evrim derken ne yi demek istedigiizi açıklarsanız sevinirim başta benim kafamda olmak üzere çoğu insanın kafasında bu soru var acaba bunalr bizi ufo lara inandırıp dinimizden uzaklaştırp evrimemi inandırmaya çalışıyor.. gibi.. HE çok şükür imanım çok kuvvetlirdir.. zaten böyle bir şey gerçekleşmez ama bu büyük bir sorun oluyor sizin ve takipçileriniz arasında…

  İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEkKÜRLER UMARIM BENİ ANLAMIŞSINIZDIR.. SAYGILARIMLA…

 2. cute

  14 Temmuz 2013 at 04:32

  Her bilimsel görüşte bir evrim anlaşılmazlığıdır (ya da anlama istememezliği) gidiyor. Nedir kardeşim sizin bu sıkıntınız ağzınızda bir darwin evrimciliği sakızı her yerde çiğniyip duruyorsunuz yok evrim yoktur yok bilmem ne…bende sana sorarım o zaman her şeyi yaratan yüce Allah evrimi neden yaratmasın ya da uygun koşullarda müktedir kılmasın…?

 3. Burak Ozan ÖNEN

  18 Temmuz 2013 at 22:40

  Öncelikle selamlar… Uzaylıların varlığına inanıyorum ama bu tipleri, simaları nasıl tespit ettiniz açıkçası aklımı kurcalıyor…Ama yine de çalışmalarınız için teşekkür ediyorum.Umarım emeğiniz boşa çıkmaz.

 4. mehmet

  11 Ağustos 2013 at 21:54

  kardeşim ben 3 defa gördüm bu uçan nesneleri inanmamak sana kalmış kur’an da Allah için da alemlerin rabbi diye geçer yani tek alem bizim dünyamız değil.

 5. Levotiron

  14 Ağustos 2013 at 14:15

  Bahsettiğiniz varlık tipleri, dediğiniz gibi gezegenimizde çalışmalar yaptığına göre mutlaka kendi sistemlerini dünyada da yerleştirmek isteyeceklerdir. Bu da kendi aralarında; dünya üzerinde hakimiyet kurma savaşlarına yol açacaktır. Elbette bu varlık tipleri arasında da teknoloji açısından çok büyük farklar olacağından; sanırım dünya da en güçlü olanın hakimiyeti altında olmalıdır. Dünyada din sistemlerinden başlayarak, toplum kurallarının oturması, bilim ve teknolojik gelişmeler gibi bir çok ana konuda biz hangi varlık tipinin yönetimi altındayız bunu merak ediyorum ?
  Yani, melek vs. diye peygamberlerin karşısına çıkan, kendi teknolojileriyle “mucizeler” oluşturan, bazen “günahkar” toplumları yok eden, küçük kıyametler tufanlar yaratan varlık tipi sanırım dünya üzerinde hakim olan grup olmalıdır ki dünyanın gelişimi bu varlık tipinin istediği yönde ilerliyor.
  Ayrıca cin olarak bildiğimiz varlık yazınızda geçen hangi gruba dahildir.
  Bu iki sorumu yanıtlayabilirseniz şimdiden teşekkür ederim.

 6. erdem

  22 Ağustos 2013 at 22:57

  bunların hepsının iyi niyetli olduguna inanmıyorum ben.bize ne kadar benzerse o kadar ıyı olacagına ınanıyorum.fazla da kurcalamayalım ilerlemeye calısmamaız lazım.amerıkanın yerlılerle karsılasması sonucu neler oldu bır bakın.biz ilerledikce iletişim daha iyi ve cabuk olur.

 7. fatih

  10 Eylül 2013 at 22:38

  seyid arkadaşım bir kere evrim sadece klonlanarak oluşturulan bir deneydir bunu ben böyle düşünüyorum belki benim gibi düşünen insanlarda vardır şimdi sana şöyle bir şey diycem iyi dinle ALLAH bizi yaratırken nice varlıklar yaratmaya kadirdir neden o zaman diyorsun evrimden bahsediliyor sonra insanları dinden uzaklaştırılıyor sen burda yanlışsın eğer senin gibi bir evrim olsaydı veya düşüneceğin farklı bir açıdan olsada gerek sen böyle kalkıp evrimden bahsedip insanların dinden uzaklaştığını söylersen bu yanlış olur herkesin dini kendisinedir AYRICA BİR TEK BİZ BU DÜNYADA VEYA EVRENDE YALNIZ OLMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ BEN VE BENİM DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN SÖYLÜYORUM BÖYLE DÜŞÜNMEYEN İNSANLARDA VARDIR ONLARADA SAYGI DUYMAK GEREK HERKESİN KENDİSİNE GÖRE BİR DÜŞÜNCESİ VARDIR AMA BİR DAHA ASLA YARGILAMADAN SÖZ ETMEN YANLIŞ BİRŞEY DÜNYAYA BAKARSAN MİLYONLARCA CANLI TÜRÜ VAR NEDEN BİZE BENZESİNLER Kİ SONUÇTA ALLAH ONLARI VE BİZİ FARKLI YARATTI İLLA Kİ BİZE HALLERİDE YOK ÇÜNKÜ ALLAH DİLEDİĞİNE ŞEKİL VERİR DİLEDİĞİNE DE BAŞKA BİR ŞEKİL VERİR YANİ YARATMAYA KADİRDİR BUNU ASLA UNUTMA BU GEZEGENDE VE BU EVRENDE MİLYARLARCA GALAXSİ VAR HER BİRİNDE FARKLI YAŞAM TÜRLERİ BULUNMAKTADIR ZİHNİNİ NE KADAR AÇARSAN MUHTEŞEM EVRENDE MİLYONLARCA VE MİLYARCA VE TRİLYONLARCA VARLIĞIN OLABİLDİĞİNİ DÜŞÜNEBİLİRSİN ZATEN VARLAR BEN BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM VE BU İMKANSIZ DEĞİLDİR ALLAH İSTEDİĞİ CANLIYA ŞEKİLDE VERİR AKILDA BUNU ASLA UNUTMA BUNU EVRİME DAYALI TUTMA YOKSA GÜNAHA GİRERSİN BENDEN BU KADAR FAZLA BİLGİ PAYLAŞÇAKTIMDA ŞİMDİLİK BU KADAR YETER SAYGILARIMLA HERKESE ….

 8. FATİH PEKER

  10 Eylül 2013 at 22:58

  BİR KAÇ TANE UFO GÖRDÜM ONLAR ÇOK YAKINDI YEMİNLE DİĞER YAŞADIĞIM OLAYLAR İSE ÇOK FARKLI YEMİNLE BEN BİLE ŞAŞIRIYORUM NE İNANILMAZ VARLIKLAR VE ZEKİ VARLIKLAR

 9. FATİH PEKER

  10 Eylül 2013 at 23:10

  ERDEM BU SENİN YAZIN bunların hepsının iyi niyetli olduguna inanmıyorum MADEM BÖYLE DÜŞÜNÜYORSUN SÖYLE BAKALIM DÜNYA NİYE İŞGAL EDİLMEDİ EĞER BÖYLE BİRŞEY OLSAYDI ÖNCEDEN OLURDU DÜNYAYI ELE GEÇİRİRLERDİ BENCE ÇOK SAÇMA BANA GÖRE ÇOK SAÇMA GELDİ ÇÜNKÜ BİZE SORMALARINA GEREK KALMAZDI DİREKT HÜKÜMETİN KENDİSİ YANİ KENDİLERİ OLURDU AMA BÖYLE BİRŞEY VAR ÇÜNKÜ YAPMAK İSTEMİYORLAR ONLAR BİZİM GİBİ DEĞİL ZEKİ VARLIKLAR ZEKİ VARLIKLARIN BÖYLE BİR PLAN YAPMASI ÇOK MANTIKSIZ ÇÜNKÜ EĞER YAPMAK İSTESELERDİ SANİYELER İÇERİSİNDE TEK BİR EMİR VERİP ALIRLARDI AMA BUNA KARŞI ÇIKAN VARLIKLARDA YANİ ŞU DEĞİŞLE SAF ENERJİ İLE BESLENEN VARLIKLAR DAHA AKIL SAHİBİLER BUNLAR DA AKIL SAHİBİLER ONA BİRŞEY DİYECEĞİM YOK AMA ŞUNU UNUTMA HERŞEYİN BİR YASASI VAR DÜNYAMIZDA NASIL YASALAR VARSA ONLARDADA YASALAR VAR BİR TEK ONLAR ZEKİ VE AKILLI SAF ENERJİYLE BESLENEN VARLIKLARDA BUNUN BİLİNCİNDE UMARIM BENİM NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAMIŞSSINDIR SAYGILARIMLA…

 10. Alper

  29 Eylül 2013 at 23:18

  ALLAH bir tek insanlarimi yaratti koskoca evrende ( yarabbi Alemin) dyom bazi bilgisizlere ,, Bana gore bu kitapli dinleri bize bu varliklar getirdi ve peygamberler tarafindan insanogluna ogretildi bence,, Hz isa da bir siriuslu varliktir… olamaz mi ?? ronasans resim ve tablolarina bakin ucan cisimleri gorursunuz SAYGILAR Haktan abime basarilar dilerim

 11. Alper

  29 Eylül 2013 at 23:23

  Fatih kardes vallahi biz insanlar bu varliklari bile cileden cikaririz,, dusunsene insanlarla kontak kursa bu zeki varliklar olurlar gerizekali varliklar iki saniyede bence uzak dursunlar bizlerden ne dersin :))

 12. yılmazhan

  20 Ekim 2013 at 15:31

  çok doğru kur anda verilmiş hadisler sureler dolu ama bunların altlarında şifrede olabilir. bn önceden inanmazdım insanlar böyle şeyleri uydurmasını konuşmasını severler diye büşünürdüm ama bnde o uçan nesnelerigördüm karadenizin açığında 4 tane havada hareketler yapıyolardı çok hızlı bir şekilde alçalıyo suyun nerdeyse 5 mtre yakınına kadar inmişlerdi çok hızlıydılar ve çok parlaktılar geleneksel oğlan daire şeklindeydi bunlarda 10 dk alçalıp yükseldiler beraber hareket ettiler tam 6 kişi karadan yaklaşık 300 mtre açıktan gördük bizdn uzaklıkları 1 km kadardı ağ atmıştık sabahtan akşam onu kontrole gittik 00:30 dan sonra oldğuna eminim eylül ayıydı gök taşı uçak helikopter insansız araç deprem ışığı kuzey ışığı bn bunların hepsini bilirim araştırmayı severim bu hç biri değildi uçan nesne gördüğümüze dair hepimiz çok büyük yeminler ettmiştik.. okuduğunuz için tşkrler 🙂

 13. AYHAN

  22 Kasım 2013 at 16:06

  biyolojik evrim yoktur teknolojik evrim vardır. genlere yapılan en ufak mutasyonel müdahale sonucu tahribat meydana gelmiştir. evrimi konuşmak bugün hala cehalettir .
  Dünya dışı varlık görmedim ama olduğuna inanıyorum . zira bunu iddaa eden uzman kişi vs ve pilotlar var

 14. yiğit

  13 Ocak 2014 at 19:29

  bu site çok iyi

 15. tunahan

  22 Şubat 2014 at 18:13

  Acaba 5 10 yıl sonra geliceklermi die düşünüyorum dünyaya bakıyorum yog yog gelmezler diyorum evren çok acaip öncellikle dini Kuran-ı kerim i bilmemiz gerek bence bilmediğimiz için hep kafalarda milyonlarca soru herşey yarım birde türkeye bakkk nasaya hayırlısı yavv yene felsefe yaptım türkler çalışmalı çalışmalıı ı love haktan akdoğannn

 16. gow

  31 Mart 2014 at 14:27

  cin dedigimiz varliklar, bu dunyada iken deneyimini kotu yapan ruhlardir. olunce, bir sonraki boyuta gecemedigi icin, dunya ile diger bir ust boyut arasinda sikisip kaliyorlar. Cogunlugu cok kotu ruhlardir.Fiziksel bedenle tekrar dunyaya gelip, yeniden deneyim yasamak icin bekliyorlar. Zaman kavrami orada kisa bizde uzun. Bize gore onlar bazen yuzlerce bazen binlerce yil beklemek zorundalar tekrar bedende dogmak icin.Bu dunyaya tekrar tekrar deneyim yasamak icin geliyoruz. Egitim gibi. Gorevini cok iyi yaparsan, okulda mezun olur gibi..dunyadan baska bir boyuta ailelerimiz yanina donuyoruz. Iyi olmayan ruhlar, sinifta kalmis cocuk gibi sinif tekrari yapiyorlar.:) Hepimiz sevgiyi deneyimlemek ogrenmek icin burdayiz. Spirituel hayata hazirlik icin burdayiz.Ama maalesef fiziksel hayatla fazla mesgul olup gelis amacimizi unutuyoruz. Dunyamizda bir cok gezegenden insanlar var. Bu nedenle galaksiler arasi bir ortak komuta tarafindan denetleniyoruz.Evet gerektiginde mudahele ediliyor ama bizim yararimiza. Kangren olan bir kolumuzun yine bizim tarafimizdan kestirilmek istenmesi gibi dusunun bunu. Diger yerlere sicramasin diye kesiliyor.Oysaki oda bir parcamiz. 🙂

 17. meryemm

  01 Mayıs 2014 at 11:33

  bence de iyiler yoksa ki çoktan dünya ele geçirilmişti. ama belki de dünyayı ele geçirilecek kadar iyi bi yer olarak görmüyolardır 🙂

 18. meryemm

  01 Mayıs 2014 at 11:34

  gerçekten bi ufo görmek isterdim…

 19. feriş

  10 Mayıs 2014 at 20:33

  Fakat bence önemli olan gördüklerimiz değil.Onlarla iletişime geçmeye çalışmak.Bu arada DÜNYA DIŞI VARLIKLAR biz günümüz insanlarından daha kuvvetli sevgiye ve evrensel barışa sahipler

 20. feriş

  10 Mayıs 2014 at 20:51

  Bence bu şekil düşünmen yanlış onlar farklı bir varlık,biz farklı.HZ.MUHAMMED (SAV) peygamber efendimiz zamanında peygamber efendimiz neden bu tür konulardan bahsetmemiş ya da ona bu tür sorular hiç sormamışlar.Bu şekilde konuşmanız sizi dinden dahi çıkartacak cinsten.Ama UFO lular SÜMERLER döneminden tut da MAYALARA kadar varlığı eski buluntular dan kanıtlanmıştır.Kısaca ben UFO lara inanırım bizlere gözüküyorlar ama bu dünyamızın kaderini değiştireceği anlamına gelmez.Zira ahir zamanda HZ.MEHDİ (AS)önderliğinde HZ. İSA (as)gerek Müslümanlara gerek de Hristiyanlara dinimizi öğretecek.Bu olanlardan sonra da tüm evrenle birlikte kıyamet kopacağı yüce kitabımiz KURANİ KERİM’de bildiriliyor.Kıyamet DÜNYA DIŞI VARLIKLARINDA üzerine kopacak.O zaman bütün olanlar ortaya çıkacaktır.

 21. ayhan

  19 Mayıs 2014 at 11:44

  dünyamız evrende bir nokta kadar yer kaplıyor bu sebeple tek canlı varlık biz olamayız inanıyorum ki iletişim zamanı gittikçe yaklaşıyor diğer zeki canlı ırklar ile.tek endişem gelenler de bizim gibi saldırgan yok edici olmazlar inşallah

 22. fadsa

  24 Haziran 2014 at 04:49

  bence uzaylılar var ve tamamen barış yanlısı hepsi çok gelişmiş tekolojileri var kaynağa ihtiyaçları olmaz teknolojileri ileri olduğu için ve işgal niyetleri olsaydı direk saldırırlardı çnkü onlar daha zeki ve teknolojileri daha iyi bence şuan bizi gözlemliyorlar dünya üzerindeki savaşlar bittiğinde dünyaya barış geldiğinde bizimle iletişime geçecekler dünyada görülen uzaylılar araştırmak için kesip biçilmiş

 23. Mesut

  07 Ağustos 2014 at 23:11

  Onlarla Temasa Geçmenin Bir Yolu Var mı..Yada Yapılması Gerekn Bir şey?Teşekkürler

 24. mose

  27 Ağustos 2014 at 14:52

  özellikle ege bölgesinde yuntdağ çevresi ve tarihi harabelerin bulunduğu efes sard yada bergama gibi bölgelerin üzerinden sık uçmaya başladılar

 25. Bir Tost

  04 Ekim 2014 at 00:36

  Eğer tüm kainat sadece tek bir hayattan oluşuyorsa, o da bizim yaşadığımız hayatsa, böyle hayata aklınıza gelen o küfürü ediyorum afedersiniz. Çok ilkeliz. Ama bizim dışımızda var olduğuna inandığımız her varlığı çok üstün görmek de insanoğlunun ezikliğinden gelmektedir. Üstün ve başıma bela açmayacak başka bir varlık varsa, lütfen benimle irtibata geçsin. Contact filmindeki gibi sistem kuramam ben. Bul beni uzaylı kardeşim.

 26. memduh ışıldar

  23 Ekim 2014 at 11:58

  Bundan 2 yıl önce konyada tarladan dönerken sanırım mavilerden birine rastladım. Ama burada nalatıldığı gibi badem gözlü değil zeytin gözlü gibiydi. Üst tarafı kısa olmasına rağmen alt taraf yusyuvarlaktı. Ne yalan söyliyim içimden kötü şeyler geçmedi değil. Sonra çarpar falan diye selam verip geçtim. Yani siz onları değil onlar sizi buluyor. Belkide üremek istiyorlar. Selamlar ederim.

 27. ozan

  05 Kasım 2014 at 20:50

  Bunlar Magogs ve 100 bin yıldır varlar.Bir dönem yerin altında yaşıyorlarmış ,şimdi başka gezegenlerde kayalıkların içinde.Kuran ve Tevrat bunları yazıyor zaten.

 28. utku

  26 Kasım 2014 at 19:28

  aslında dünyaya müdale etmek istemiyorlar onlara göre bizim dünyamız beleşe dünya isteseler bugüne kadar 50 kere ele geçirmişlerdi

 29. utku

  26 Kasım 2014 at 19:33

  burak genelde 51. bölge ve görgü tanıkları yardımıyla tespit ediliyor amatör kameralarlada olabiliyor

 30. Metin Bora

  30 Aralık 2014 at 16:46

  Eğerki bizim galaksimizde yani samanyolunda 18 milyar civarı gezegen bulunuyorsa ve kainatta tam bilgi olmamakla birlikte 350 ile 500 milyar arası galaksi olduğundan yola çıkarsak yaşam türlerinin ne kadar çok olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek, sadece saman yolunda DÜNYAMIZ olarak yaşam formu olan tek gezegen değerlendirmesini yaparsak, ve 500 milyar galaksinin her birinde 1 gezegende yaşam formu olduğu varsayımından bile gitsek buda 500 milyar değişik yaşam formu anlamına gelir

  Saygılar

 31. serkan

  01 Ekim 2015 at 14:10

  Maymunlarla aramızdaki DNA farkı %1-2 Eğer bizden daha zeki bir canlı türü varsa, bizim için maymunlar neyse.. bizde onlar için oyuz..

 32. geridenkumanda

  09 Ekim 2015 at 09:18

  Dostum merhaba,

  Popilist kültürlerin seküler bir yaklaşımla evrimi ele almaya çalışması, darwinin ortaya koyduğu teoriyi dinlerin yalan olduğunu ileri sürmeye neden olan dogma bir bilgidir. Darwin’de ALLAH’a yani Tanrıya inanan katolk kilisesine bağlı bir hiristiyandı.

  Kaldıki oda bir ate fikirli biri olarak bu teoriyi ortaya koyması, Allah’ın varlığını yalanlayamaz. Benimde inandığım hak dinimizi ve Bakara 117’yi iyi anlamak gerek. “lehu kun fe yekûn” / “ona Ol der ve olur”. Bu “oluş” eyleminin nasıl olacağının bir dınırı olabilir mi. Allah ister hayvandan evrim geçirerek insana çevirir bizi sonra bir nefs verir. ister ağaçtan evirip insan eder. İstersede oralet can verir bunu oluş ve yapılış şekillerinde bir sınırlama getirmeye çalışmak Sanatçının sanatına saygısızlıktır.

  Bu evreni ve evrenleri yerleri ve gökleri muhteşem bir nizam içerisinde, kendinden başka hiçbir sanatçının erişemeyeceği bir sanat şaaseri yaratan Rabbimiz’e hayvandan yaratamaz yada yaratmadı gibi bir yaklaşım cahillik olur. Ateyizmi yayıngınlaştırmaya çalışan popilist seküler düşüncelerin ekmeğine yağ sürmekten öteyede gidemez.

  Son olarak Kuranda geçen yaratılış adem kısasını iyi okumak lazım. selamlar. gizli bilgiler için ekleyin : https://goo.gl/m0H71T

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

SiriusUFO | © 2017

To Top