Genel

RUSYA UFO DOSYASI

Rusya’da UFO olayları ilk kez 1946 yılının Mayıs ayında rapor edilmeye başlamıştır. Bu raporlar, hem uçuş sırasında ateş topu şeklinde cisimler gören pilotlar gibi deneyimli gözlemciler, hem de çiftçiler ve kent halkı gibi konu hakkında deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından bildirilmekteydi. Her iki tür gözlemci de bu objelerin muazzam hızlarından ve ivmelerinden bahsediyordu ki bunlar, geleneksel tarzda inşa edilmiş uçaklarla gerçekleştirebilecek herhangi bir uygulamanın çok ötesindeydi.
Önceleri Rusya’da meydana gelen UFO olaylarıyla ilgili bilgi edinmek oldukça zordu. Rus Hava Kuvvetleri, UFO olaylarıyla ilgili olarak ancak pilotlar rapor ettikleri zaman dosya düzenliyorlar, aksi halde herhangi bir kayıt tutmuyorlardı. Yine de, Kuzey Buz Denizi Kıyılarındaki Murmansk, Harkov ve Gorki bölgeleri üzerinde görülen UFO’lar hakkında, kutup uçuşları uzmanı Kıdemli Pilot Valentin Akkutarov tarafından hazırlanmış ünlü bir dosya mevcuttur.

UFO’lar 1949 yılının Temmuz ayında kuzey-batı Rusya’da ortaya çıkmışlardır. 1950’lerin ikinci yarısından itibaren ise Rusya’dan yapılan UFO gözlemlerinde önemli bir artış görülmüştür. 1950’lerin sonlarında, özellikle Kazakistan ve Özbekistan’da UFO’ların yere inmelerinden sonra, bu tür olayları görmezlikten gelmek giderek zorlaşmıştır.

18 Ekim 1967 günü, Rus Ufoloji tarihinin en önemli günüdür. Bu tarihte, Moskova’da, Kozmonot Bilim Komitesi’nin düzenlediği ve 400’ü aşkın kişinin katıldığı resmi bir toplantı yapılmıştır. Toplantının ardından bir TV programına katılan komite üyesi ünlü Rus Ufoloğu Dr. Ziegel, 1967 yılında Kafkaslarda gözlemlenen bir UFO’nun eskizleri ile birtakım tanımlanamayan uçan objelerin fotoğraflarını göstermiş; bu belgeler büyük yankı uyandırmıştır. Rus Hükümetinin bu komiteye karşı tavrı ise sert olmuş ve komite üyelerini yalancılıkla suçlamıştır. En nihayetinde, 1968 yılı sonlarında, bilim otoriteleri tarafından yapılan tüm UFO araştırmaları hükümet tarafından yapılan baskıyla durdurulmuştur.

Hükümetten gelen tüm baskılara rağmen, Dr. Ziegel UFOlar hakkında demeçler vermeye devam etmiştir. Ziegel, 18 Kasım 1967 tarihinde Barselona’da çıkan El Correo Catalan gazetesinde yayımlanan bir röportajda, Rusya’da ele geçen UFO parçalarının incelendiğinden ve bilinmeyen bir alaşıma sahip olan bazı metal parçalarının bulunduğundan bahsetmiştir.

Yıllara Göre Bazı Rusya UFO Olayları

16 Haziran 1948: Bir çok şeref nişanı almış bir test pilotu olan Arkadiy Apraksin, uçuşlar sırasında iki kez UFO’lar tarafından inişe zorlandığını bildirdi.

İfadesine göre, Arkadiy Apraksin bir jet uçağı ile Hazar Denizi’nin kuzeyindeki Baskunçak bölgesi üzerinde, 9.500 m. yükseklikte uçarken, esrarengiz ışıklar yayan, puro biçiminde bir cisim gördü. Pilot hemen bu gözlemini hava üssüne rapor etti ve cismin radarda da belirlendiği yanıtını aldı. Apraksin’e cisme yaklaşıp onu inişe zorlaması, aksi takdirde ateş açması emredilmişti. Fakat pilot UFO’ya 3 km. kadar yaklaştığında, yelpaze biçiminde açılan ışınlar gözünü aldı. Bu sırada tüm elektrik donanımını ve motoru duran uçak, büyük bir hasar almadan mecburi iniş yapmayı başardı.

Şubat 1955: Beyaz Rusya’daki Shlobine meteoroloji merkezinde çalışanlar, gökte hareket eden renkli şerit biçiminde cisimler gördüklerini bildirdiler.

1956 Kuzey Kutbu: Kuzey Kutbu’ndaki Rus Hava üssünün baş pilotu olan Valentin Akkuratov, kutup uçuşları sırasında bir UFO’yla karşılaşmasını şöyle anlatmaktadır:

“Grönland çevresindeki stratejik bir buz alanı üzerinde keşif yapıyorduk. Bulutlardan açık havaya çıkmıştık ki, birden solumuzda kimliği belirsiz bir uçan aracın bulunduğunu fark ettik. Cisim inci renginde büyük bir merceği andırıyordu. Bunun bir Amerikan uçağı olabileceğini düşünerek karşı karşıya gelmekten çekindik ve tekrar bulutların arasına daldık. 40 dakikalık bir uçuştan sonra aynı cismi tekrar gördük. Görünürde hiçbir deliği, anteni ya da egzozu yoktu. Daha yakından incelemek için aniden rota değiştirerek cisme yaklaştık. Fakat biz bunu yaparken cisim de manevra yaptı ve uçağımıza paralel bir rotada uçmaya devam etti. Yaklaşık 15 dakika sonra, bu esrarengiz araç daha yukarılara tırmanarak gözden kayboldu. Bize imkansız gelen bir hızla yol almaktaydı.”

1959 Baharı: Sverdlovsk’daki Rus Roket Üssü, 24 saat boyunca, çoğu kez fırlatma rampalarının üzerinde asılı duran tabak biçiminde UFOlar tarafından ziyaret edildi. Radar ekranlarında tespit edilen bu cisimler paniğe sebep oldu.

Ağustos 1959: Moskova sivil havaalanı radarları, kentin yakınında, yaklaşık 800m. yükseklikte uçan, tabak biçiminde üç cisim tespit etti. Hava Kuvvetleri cisimleri izlemek üzere uçaklar gönderdiyse de cisimlerle herhangi bir temas kurulamadan cisimler olağnüstü hızlarla kayboldular..

24 Eylül 1962: Orta Asya’dan yola çıkıp Moskova’ya inen bir TU 104 uçağının yolcuları ve mürettebatı uçuş esnasında uçağın çevresinde dolanan ve daha sonra büyük bir hızla gözden kaybolan, diske benzer cisimler gördüklerini bildirdiler.

12 Temmuz 1964, Bologeye: Leningrad’dan Moskova’ya gitmekte olan TU 104 uçağının mürettebatı, Bologoye üzerinde, uçağın altına doğru kaydıktan sonra keskin bir dönüş yaparak uçağa paralel bir rotaya giren büyük, parlak, metalik bir disk gözlemlediler. Yolcular arasında, Dr. Zaitsev de bulunuyordu. Dr. Zaitsev’in belirttiğine göre, diskin tam merkezinde, kabine benzeyen bir şişkinlik bulunmaktaydı. Birkaç saniye süreyle uçakla yanyana uçan UFO, aniden yön değiştirerek kayboldu.

4 Nisan 1966, Odessa: Rus Hava Kuvvetleri’nden Binbaşı Baidukov, Odessa Bölgesi üzerinde gece uçuşu yaparken, uçağın radar ekranında tuhaf bir cismin gördü. Aynı cisim yerdeki radar üniteleri tarafından da tespit edilmişti. Cismin seyrettiği irtifa 15 dakika içinde 45 km.den 30 km.ye, bir 15 dakika sonra 20 km.ye ve bunu izleyen 10 dakikalık süre sonunda da 14 km.ye düşmüştü. Cismin kaynağı hiçbir zaman belirlenemedi.

29 Eylül 1967, Ukrayna: Zaporoje-Volgograd uçuşunu yapan I.L. 14 uçağı, Ukrayna üzerinde seyrederken, uçağın üstünde birdenbire kimliği belirlenemeyen bir cisim belirdi. Motorları duran uçak, aşağıya doğru süzülmeye başladı, fakat yere 800 m. kala cisim ortadan kaybolunca, uçağın motorları yeniden çalıştı ve yolculuğun geri kalan kısmı olaysız geçti.

1969 Baharı, Kafkasya: Kızıl Ordu, dağlarla kaplı Kafkasya’da yıllık tatbikatını yaparken, bölgeden bir dizi UFO gözlemi rapor edildi. Ne yazık ki, açık arazide görev yaparken gördükleri UFOları derhal Moskova’daki Kızıl Ordu Karargahı’na rapor eden bir grup yüksek rütbeli subay, üstlerince alaya alınıp azarlandılar.

Rus Yetkililerin İtirafları:

Kasım 1993’te İngiliz UFO araştırmacısı Timothy Good, Rus Savunma Bakanlığı’ndan yüksek rütbeli bir görevlinin, radarda belirlenen UFO’ların Sovyet jetleri tarafından kovalandığını doğruladığını söylemiştir. Böyle olaylar öyle sık olmuştur ki yetkililer pilotlara açık seçik talimat verme gereğini duymuşlar ve UFOları gözlemleyip yakalamalarını emretmişlerdir.

Sovyet ufolojisi ile bilgilerin büyük bölümü Glasnost (Açıklık Politikası) sonrası açıklanmakla birlikte, 9 Ekim 1989 tarihi bir geçiş dönemine işaret etmesi bakımından önemlidir. Sovyetler Birliği, çözülmenin eşiğinde bulunduğu dönemde, şaşırtıcı bir biçimde, UFO raporlarını açıklayan ülkeler arasına katılmıştır. 21 Eylül ve 28 Ekim 1989 arasında, Voronezh’deki Batı Parkı bölgesine UFO indiği bizzat yetkililer tarafından açıklanmıştır.


Rusya’da Parka inen UFO

23-27 Eylül tarihleri arasında ise çevresi sisle kaplı kırmızı kürenin gözlemlendiği yine yetkili ağızlar tarafından bildirilmiştir. Cismin bir ağacın yakınına inişine pek çok kişi tanık olmuştur. Daha da ilginci, cismin içinden 3-3,5m. boylarında gümüş tulumlu birkaç varlık çıkmış ve ağacın yanına inerek kendilerini göstermişlerdir. Bunlar Amerikan UFO olaylarında sık sık adı geçen Gri’lere de, Avrupa’da daha yaygın görülen Nordik’lere de benzememektedir.

Rus Bilim Akademisi’nden Prof. V. Burdakov, 13 Ağustos 1991’de yaptığı açıklamada Rus Hükümeti’nin UFOlara olan ilgisinden bahsetmiş ve olağandışı açıklamalarda bulunmuştur.


Rus resmi belgelerindeki UFO’lar açıklandı..

1947’de Sovyetler Birliği’nin en önemli roket bilimcisi olarak kabul edilen Sergei P. Korolyev ile birlikte çalışan Burdakov’un açıklamasına göre, Korolyev, Temmuz 1947’de Josef Stalin’in emriyle, Moskova Eyalet Güvenlik Karargahı Başkanlığına çağrılmış, burada kendisine uçan daireler ve Roswell olayı ile ilgili pek çok yabancı doküman gösterilmiştir.

Korolyev’e bir tercüme ekibi tahsis edilmiş ve 3 gün içinde bu uçan dairelerle ilgili fikir oluşturması söylenmiştir. Görevi sona erdiğinde, kendisini uçan dairelerin Sovyetlere karşı bir tehdit oluşturup oluşturmadığını soran Stalin’in karşısında bulmuştur. Korolyev, Sovyet liderine, uçan dairelerin Amerikalılar tarafından üretilmiş bir silah olmadığını, gerçekten de olağanüstü bir olay olduğunu düşündüğünü söylemiştir. Korolyev, daha sonra Burdokov’a, Stalin’in kendi fikrini onayladığını ve konuyu bilim adamlarına danışacağını söylediğini iletmiştir.


Ocak 2000’de Rusya -Sibirya’da sivil bir havaalanı üzerinde duran UFO panik yarattı.


Çeçenistan sınırında koğuşlanmış bir grup Rus Askerinin üzerinde UFO gözlemlendi, Hürriyet-Mayıs, 2000

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

SiriusUFO | © 2017

To Top