“BİRLEŞİK BİR DÜNYA ve BİRLEŞİK BİR İNSANLIK İÇİN”..
“DÜNYA UFO İFŞAAT KAMPANYASI”

Sonuçlar

UFO realitesinin dünyaya açıklanması, gerek gezegenimiz ve dünya insanlığı, gerekse çevre, dünya barışı, fakirlik ve insanoğlunun geleceği için benzeri görülmemiş fayda ve fırsatlar sağlayacaktır. Böyle bir açıklama, insanlık tarihinin en heyecan verici ve en derin tesirli anı olacaktır.

 • Evrende yalnız olmadığımız gerçeği ve aslında hepimizin dünya vatandaşı olarak birer “Dünyalı” olduğumuzun idraki
 • Din, ırk, mezhep ve ülke farklılıklarının önemsizliğinin anlaşılması
 • Tüm savaşların ve şiddetin anlamsızlığının idraki ve durmasına olumlu etkisi
 • Dünya’da genel barışın ve birliğin sağlanmasına önemli katkısı
 • Tüm dünya kaynaklarının, bilginin ve teknolojinin birleşmesine  ve ortak insanlık menfaatleri için kullanılmasına katkısı
 • Alternatif ve temiz enerji kaynakları teknolojisinin geliştirilmesinin hızlanması
 • Küresel ısınma kaynaklı sorunların çözümü ve sona erdirilmesi
 • Doğanın korunması ve Ekolojik dengenin sağlanması
 • Açlık ve fakirliğe hızlı çözümlerin uygulanması
 • Salgın ve ölümcül hastalıklara çözümler için ülkelerarası etkili işbirliği
 • Dünya genelinde ekonomik ve sosyal dengenin kurulmasına katkısı
 • Ülkelerarası bilgi ve teknoloji paylaşımıyla Tarım, Teknoloji, Sanayi ve Bilimin çok daha hızlı gelişmesine olumlu  etkisi
 • Kültür ve Sanatın ortak alanlarda daha da üretken olması ve çeşitlenip gelişmesi
 • Birleşik İnsanlık Realitesi’nin gerçekleşmesi ve daha hızlı tekamül eden bir insanlığın hayata geçmesi.
 • Çıkar güçlerinin ve sömürücü kontrol gruplarının etkisinin ortadan kalkması..
 • Yaşam ve Varoluşla ilgili esas amacın idraki ve uygulanmaya başlanmasına etkisi
 • Galaksilerarası iletişimin başlayarak, insanlığın teknolojik ve ruhsal gelişimi için büyük katma değerler sağlanması..

Böyle bir açıklama köklü değişimler yaratacaktır. Bunlar öyle muazzam, öyle geniş kapsamlı olacaktır ki, dünyadaki yaşam her yönüyle bu değişimden etkilenecektir. Teolojiden teknolojiye, jeopolitikten ekonomiye, çevre konularından uzayın gelecekteki keşfine kadar, insanoğlunun uğraş alanına giren her konu bu önemli açıklamanın tesirinden nasibini alacaktır.

Bu açıklamanın en çok dile getirilen etkisi, kendimiz, dünya ve evren hakkındaki görüşümüze ilişkin temel paradigmanın değişmesi olacaktır. Çeşitli ırksal, dinsel, etnik ve ulusal kimlikler arasındaki farklar ve çatışmalar, gezegenlerarası bir uygarlık olma yolunda ilerleyen bir dünya olduğumuz realitesinin bilincine ulaştıkça, yepyeni bir perspektiften görülmeye başlanacaktır. Diğer zeki yaşam formlarının da barındığı dünyalar arasındaki anayurdumuz dünya gezegeninde, “dünyalılar” olarak hepimizin gerçekte bir olduğumuzun idrakine varacağız. Böylelikle, evrensel “vatandaşlığımızın” ilk devresinin güneşi gezegenimiz üzerinde doğacaktır.

Akademik bakımdan, bu açıklamadan etkilenmeyecek hiçbir araştırma alanı kalmayacaktır. Tarih, antropoloji, felsefe, jeopolitik, egzobiyoloji, teoloji, sanat, bilim ve teknoloji, iş dünyası ve ekonomi...hepsi bu açıklamanın ardından yeni bir ruhla canlanacak ve bu yeni realiteye odaklanacaktır.

İleri enerji, sevk, iletişim ve diğer dünya-dışı kaynaklı teknolojilere ait mekanizmaların detaylı incelenmesinin, enerji üretimi, ulaşım, iletişim, eğitim, imalat, tıp vb. gibi mevcut dünyasal teknolojilerin üzerinde büyük etkisi olacaktır. Bu teknolojiler, çevre kirliliğine yolaçan fosil yakıtları ya da radyoaktif nükleer enerji teknolojileri olmayıp, sıfır-noktası olarak tabir edilen türden, doğrusal olmayan, büyük değişim yaratıcı teknolojilerdir. Bir başka deyişle, evrenin her yerinde varolan sınırsız bir  kaynaktan yayılan enerjilerdir.

Fosil yakıtlarının kullanımı sebebiyle, korkunç bir hızla bozulmakta olan doğaya ve enerji darlığına ilişkin sorunlar, bu teknolojilerin devreye sokulmasıyla, bütünüyle olmasa  bile büyük ölçüde giderilecektir.

Bu yeni teknolojilerin açığa çıkması bizi yeni ve güçlü bir uygarlığa götürecektir. Yaşam süremiz içinde dünyada yoksulluğun kökü kazınacaktır.

Yeni enerji ve sevk sistemleri kullanıma girdiğinde, dünyamızın hiçbir parçası yoksulluk çekmeyecektir.

Bol ve neredeyse sıfır maliyetli enerjileri yoksul bölgelerde, tarım, ulaşım, inşaat, imalat ve elektrik üretimi/dağıtımı için kullanmaya başladığımızda, insanoğlunun başaramayacağı hiçbir şey kalmayacaktır.

Bu teknolojiler, enerjinin her yere dağılmasını sağlayacağından, hem gerçek hem de mecazi anlamda, açlık ve yoksulluk içinde yaşayan milyonlarca insanı bir bolluk dünyasına ulaştıracaktır. Dünyanın en ücra köşelerine dahi temiz elektrik enerjisi götürülecek, tarım üretimi, düşük ulaşım maliyetli, temiz ve ücretsiz enerji ile sağlanacak, böylelikle yoksulluk büyük ölçüde ortadan kaldırılacaktır. Şimdi harekete geçtiğimiz takdirde, 2020 yılına kadar dünyadan yoksulluğun kökünü kazıyabileceğiz.

Yeni teknolojiler, halk sağlığı ve tıp alanında, gerek doğrudan, gerekse dolaylı şekilde ilerlemelere yolaçacaktır. Bol ve temiz su ve enerjinin açlık ve hastalığı yeryüzünden sildiğini hayal ediyoruz.

Bu enerjiler ve sevk sistemleri, ışık hızının kat kat üzerindeki bir hızda ulaşım imkanı sağlayacağından, uzayın keşfi artık hayal olmaktan çıkacaktır.

Sağlam bir küresel uygarlığın evrimi ve gezegenlerarası bir uygarlık olabilme kapasitesinin daha da geliştirilmesi, dünyadışı uygarlıkların varlığına ilişkin dürüst bir açıklamanın dünyaya yapılmasına ve barışçı bir dünya uygarlığına dönüşmemize bağlı bulunmaktadır. Ancak o zaman, güçlü bir teknoloji, ekonomi ve uzun ömürlü bir kültür çağına girebiliriz.

İnsanoğlunun evrendeki tek ya da en gelişmiş uygarlık olmadığının idrakinin ötesinde, bu ifşaat, insanlığı bilinen tarihimizdeki en büyük riskler ve fırsatlarla karşı karşıya bırakacaktır. Harekete geçmediğimiz takdirde, uygarlığımız çevresel, ekonomik, jeopolitik ve toplumsal anlamda çökmeye mahkumdur.

İnanıyoruz ki, UFO gerçeğinin dünyaya açıklanması, dünya tarihinde benzeri görülmemiş, yepyeni bir çağın başlangıç noktasını oluşturacaktır. Bu açıklama aynı zamanda tüm insanlığı yeni bir barış ve kardeşlik ruhu ile biraraya getirerek, insanoğlunu galaksilerarası iletişim ve bilgelik devrine taşıyacak yeni bir süreci başlatacaktır.

 

Adı Soyadı * :
Kıta :
Doğum Tarihi:
Ulke * :
E-Mail * :
 
 
872 Kişi Olduk ...

Ad SoyadKıtaÜlke
Fusun öztürk Europe Turkey
Ahmet Emre Ceylan Asia Turkey
Onur ERDEMİR Asia Turkey
NAZIM ELDEMiR Europe Cyprus
UĞUR KIRÇIL - Turkey
HASAN GÜLDİKEN Europe Turkey
MURAT TİRYAKİ Asia Turkey
Arzu Gerçek Uzun Europe Turkey
Seda AKKILIÇ Europe Turkey
mehmet ali çakan Asia Turkey
volga serin süleymanoğlu Europe Turkey
Umut biçer Europe Turkey
Nazile Haqverdiyeva Asia Azerbaijan
ibrahim Ararbay Europe Germany
ergüder demir Asia Turkey
mehmet Asia Turkmenistan
çağrı aykaş - Turkey
Kenan aküzüm Europe Turkey
emre sener - Turkey
Burcu Dikici Asia Turkmenistan


 italiano deutsch espanol turkce english portuguese russian francais siriusufo.org mail adress